LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN ÐÀI BỊ NGĂN KHÔNG CHO GẶP TRỢ LÝ NGOẠI TRƯỞNG HOA KỲ

@ 18 April 2013 04:09 AM
Tin Việt Nam - Hôm nay, 13/04/2013, tức là chỉ một ngày sau khi diễn ra đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt lần thứ 17 tại Hà Nội, CS Việt Nam đã ngăn không cho luật sư Nguyễn Văn Ðài, một nhà hoạt động nhân quyền tại Hà Nội, gặp phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách nhân quyền Daniel Baer. Trả lời RFI Việt ngữ qua điện thoại hôm nay, luật sư Nguyễn Văn Ðài cho biết rằng, đầu tuần này, tòa đại sứ Mỹ có gởi lời mời luật sư Ðài đến khách sạn Métropole Hà Nội 3 giờ chiều ngày 13/04 để gặp ông Daniel Baer, phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ, sau khi ông tham gia đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt. Nhưng cơ quan an ninh ngang nhiên thông báo là luật sư Ðài không được đi dự buổi đối thoại này…

Ls Nguyễn Văn Ðài vg cho biết, trước đó, bác sĩ Phạm Hồng Sơn cũng bị ngăn chận tại nhà, nhưng khi một xe khác của tòa đại sứ Mỹ đến đón thì họ cho bác sĩ Sơn đi,  riêng cá nhân tôi thì bị ngăn chận. Hai ngày trước đây, chị Hiền, vợ luật sư Lê Quốc Quân cũng bị ngăn chận tại nơi làm việc, nhưng khi xe của tòa đại sứ Mỹ đến đón thì chị được đi và đã gặp phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}