FIDH KÊU GỌI CHÂU ÂU ÁP LỰC VIỆT NAM CẢI THIỆN NHÂN QUYỀN

@ 28 April 2013 05:35 AM
Tin Paris - Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH và tổ chức thành viên mang tên Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam hôm nay đã lên tiếng hoan nghênh Nghị quyết của Nghị viện Châu Âu về vấn đề nhân quyền Việt Nam, và kêu gọi Liên hiệp Châu Âu tiếp tục các nỗ lực giúp chấm dứt tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng của nhà cầm quyền Hà Nội. Vào tuần trước một nghị quyết khẩn cấp về tình hình nhân quyền Việt Nam được Nghị viện Châu Âu thông qua tại cuộc họp khoáng đại đã lên án thành tích nhân quyền tồi tệ của Việt Nam, và yêu cầu Châu Âu xem lại tính tương thích giữa những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam với Hiệp định Hợp tác Việt Nam và Liên Âu, mà trong đó có đặt điều kiện là quan hệ ngoại giao-thương mại giữa đôi bên dựa trên sự tôn trọng các nguyên tắc dân chủ và nhân quyền.

FIDH là liên đoàn gồm 164 tổ chức bảo vệ nhân quyền trên khắp thế giới, đại diện thường trực của FIDH tại Liên hiệp Châu Âu là bà Gaelle Dusépulchre, cho rằng Nghị quyết của Nghị viện Châu Âu đã nêu ra rất nhiều các vi phạm nhân quyền tại Việt Nam liên quan đến quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo, và các quyền về đất đai.

Nghị quyết này là nguồn thông tin rất quan trọng, nhắc nhớ các nước Châu Âu lưu ý bảo đảm sao cho quan hệ đầu tư-thương mại với CSViệt Nam phải giúp cải thiện nhân quyền cho người dân tại Việt Nam. Nghị quyết này không gây hại cho quan hệ giữa Liên Hiệp Âu Châu với CSViệt Nam như Hà Nội cáo buộc. Bà cũng nhấn mạnh đã đến lúc phải đặt vấn đề nhân quyền lên bàn thảo luận thẳng thắn và CSViệt Nam phải tỏ ra có trách nhiệm trong lĩnh vực nhân quyền.

Giữa lúc CSViệt Nam đang vận động một ghế tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016, Nghị viện Châu Âu nhắc nhở cộng đồng quốc tế rằng Hà Nội vẫn chưa thực thi những khuyến nghị cải thiện nhân quyền theo đề nghị của các nước thành viên Liên Hiệp Quốc.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}