CHỊ BÙI THỊ MINH HẰNG PHẢN ÐỐI CÔNG AN NGĂN CẢN

@ 9 May 2013 05:22 AM
Tin Hà Nội - Trong cuộc picnic sinh hoạt ngoài trời tại Hà Nội, chị Bùi Thị Minh Hằng là một người từng bị Công an bắt đưa vào trại phục hồi nhân phẩm chỉ vì tham dự các cuộc biểu tình chống Trung cộng, đã phản đối việc Công an ngăn cản những người tham dự cuộc picnic như sau:{nl}{nl}{nl}