CSVIỆT NAM ÐÀN ÁP TỰ DO NGÔN LUẬN NHẰM VÀO TÍN ÐỒ CƠ ÐỐC

@ 1 June 2013 05:05 AM
{nl}

Tin Hoa Thịnh Ðốn - Tổ chức International Christian Concern là một tổ chức quan tâm đến tình trạng đàn áp những tín đồ Cơ Ðốc trên toàn thế giới, vừa cho phổ biến một bản lên tiếng tố cáo Cộng sản Việt Nam đàn áp tự do ngôn luận nhắm vào các tín đồ Cơ Ðốc. Bản lên tiếng viết: Là một trong vài nước cộng sản còn lại trên thế giới, CSViệt Nam quyết cố gắng bóp nghẹt những đòi hỏi của nhân dân về tự do và các quyền con người. Hậu quả của điều này là việc tăng cường ngược đãi đối với các tín đồ Cơ đốc. Ngày 9 tháng Giêng, 13 nhà hoạt động Công giáo ôn hòa bị kết án từ 3 đến 13 năm vì tội hoạt động nhằm lật đổ chế độ, và 1 người khác chịu án treo.

Trong số các nhà hoạt động có sinh viên, bloggers, người làm công việc cộng đồng và người ủng hộ cho các tù nhân lương tâm. Tổ chức này đã nhắc về trường hợp của tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, của bà Hồ Thị Bích Khương, của ba blogger Ðiếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn, cũng như của ông Nguyễn Văn Lía của Phật Giáo Hòa Hảo. Sự gia tăng đáng chú ý trong việc bắt giữ các nhà hoạt động tôn giáo và nhà bảo vệ nhân quyền dường như là có chủ định chứ không phải chỉ là ngẫu nhiên.

Bản tuyên bố viết việc kết án 14 tín đồ Thiên Chúa giáo và Tin Lành cho thấy xu hướng đáng lo ngại và gợi ý rằng sự đàn áp sẽ vẫn tiếp tục trong những ngày tới. Sự đàn áp của Cộng sản Việt Nam đối với tự do bày tỏ đặc biệt gây phiền nhiễu cho những người Cơ đốc, thường bị nhà nước cộng sản coi là thuộc về một tôn giao ngoại lai và đối nghịch với chế độ. Ðặc biệt các hệ phái Tin lành được coi là chịu ảnh hưởng bởi Hoa Kỳ, bị tác động bởi ý thức hệ phương Tây và đối nghịch với quyền lực chính trị và thẩm quyền của Nhà nước độc đảng cộng sản.

Bản tuyên bố cũng nhắc đến những dân tộc thiểu số theo Tin lành và những người Hmong bị đàn áp. Tổ chức này cho rằng trừ phi CS Việt Nam sắp xếp lại các ưu tiên, đặt nhân quyền lên trên quyền lợi của nhà cầm quyền, nước này sẽ chỉ tiếp tục làm chết mòn thanh danh của mình trong cộng đồng toàn cầu.

Ông Ryan Morgan, Quản lý khu vực Ðông Nam Á của ICC nói Việt Nam sẽ không bao giờ hội nhập đầy đủ vào cộng đồng toàn cầu khi các nhân tố của nhà nước tiếp tục quấy nhiễu, bắt giữ, bỏ tù, và giết hại những tín đồ Cơ đốc vốn là những người đủ dũng cảm để thể hiện những đức tin tôn giáo của họ.(SBTN)