CSIS TỔ CHỨC HỘI THẢO CHỦ ÐỀ KỀM CHẾ CĂNG THẲNG BIỂN ÐÔNG

@ 8 June 2013 06:25 AM
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Một Chương trình hội thảo tại thủ đô Hoa Thịnh Ðốn với chủ đề Kềm Chế Căng Thẳng Biển Ðông quy tụ gần 200 người tham dự, trong đó thành phần diễn giả gồm nhiều học giả, luật gia, giáo sư, nhà ngoại giao, giới quân sự, đến từ các quốc gia đang có tranh chấp tại Biển Ðông. Mục đích của buổi hội thảo do Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Tế và Chiến Lược gọi tắt là CSIS tổ chức, để tìm hiểu các nguyên nhân gây nên tình trạng căng thẳng, giải pháp kềm chế căng thẳng, và các đề nghị hợp tác khai thác tại Biển Ðông. Một số học giả cho rằng nguồn gốc căng thẳng đến từ nguồn tài nguyên, gồm hải sản, dầu và khí thiên nhiên trong khu vực này. Một số thì cho rằng an ninh hàng hải, quyền tự do hải hành, và mậu dịch mới là nguyên nhân chính.

Tương tự các hội thảo khác, Trung Cộng vẫn là quốc gia cô đơn trong tranh luận; và trong khi mục đích hội thảo là tìm kiếm niềm tin, giới cử tọa dường như tất cả không tin tưởng vào nhà cầm quyền Trung cộng. Nhiều người cho rằng tác giả của hầu hết các vụ khiêu khích trong những năm gần đây là Trung cộng, bởi vì Trung cộng thường xuyên đòi chủ quyền gần như toàn bộ Biển Ðông nhưng không đưa ra được một bằng chứng pháp lý nào, dẫn đến các tranh chấp về tài nguyên trong lòng biển.

Tiến Sĩ Patrick Cronin, cố vấn cao cấp Chương Trình An Ninh Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Trung Tâm An Ninh Hoa Kỳ, thì nói thẳng vai trò của Trung Cộng ngày càng rõ ràng; và ảnh hưởng của Trung cộng đã vượt qua khỏi lằn biên giới hình lưỡi bò. Tiến sĩ Cronin cũng cho biết Hoa Kỳ tỏ ra lo ngại cho các quốc gia trong vùng tranh chấp mặc dù Hoa Kỳ hoàn toàn có thể chế ngự Trung Cộng.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}