BIỂU TÌNH TẠI CANADA TỐ CÁO CỘNG SẢN VIỆT NAM VI PHẠM NHÂN QUYỀN, VẬN ÐỘNG CHO PHƯƠNG UYÊN VÀ NGUYÊN KHA

@ 14 June 2013 02:57 AM


Tin Ottawa - Buổi Biểu Tình tại tiền đình Quốc Hội Canada và Tòa Ðại Sứ Cộng Sản Việt Nam tại Ottawa, Canada vào Thứ Bảy vừa qua. Buổi Biểu Tình để tố cáo nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam trước dư luận Quốc tế và thỉnh cầu chính phủ Canada can thiệp về Tự Do & Nhân Quyền tại Việt Nam, đặc biệt cho Nguyễn Phương Uyên và Ðinh Nguyên Kha.

Buổi Biểu tình do Ủy Ban Yểm Trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội Toronto phối hợp cùng các Hội đoàn trong cộng đồng và Cộng đồng Người Việt Quốc gia Montreal, Kitchener-Warterloo tổ chức...(video insert)

{nl}{nl}{nl}