19-6: Hy Sinh Cho Tổ Quốc Trường Tồn

@ 17 June 2013 04:13 AM


Kẻ Sĩ Việt đang đứng đầu ngọn sóng
Khi đất nước từng giờ trước vực thẳm nô vong
Hà Vũ - Uyên - Kha -  sục sôi bầu máu nóng
Dân tộc anh hùng há để giặc Tàu dày xéo non sông!

Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chu toàn trách nhiệm đến giây phút cuối
Chấp nhận hy sinh cho tổ quốc trường tồn
Hậu duệ Vua Hùng đang đứng lên đáp lời sông núi
Chấp nhận tù đày, gian khổ gai chông

Lịch sử sang trang chiến trường dàn trận mới
Internet, vệ tinh thay đại pháo xe tăng
Quân Lực hôm nay ôm bút mực và con tim tiến tới
Vạch mặt những ươn hèn của bè lũ bán nước buôn dân

Tiền tuyến lớn chiến trường quốc nội
Sĩ phu khắp nơi quyết đạp đổ bạo quyền
Hậu phương trải dài đến mọi miền thế giới
Muôn vạn người một lòng thành sức bật vô biên

Xiềng xích ngục tù chỉ có thể giam cầm thân xác
Ý chí muôn đời vượt mọi ràng buộc tù giam
Quân Lực Việt Nam luôn trung trinh cùng tổ quốc
Chiến đấu và hy sinh cho non sông xã tắc vẹn toàn.

Viết cho ngày Quân Lực 19 tháng 6.
Từ Ðà Thành
(6/15/13)

{nl}{nl}{nl}