TỔ CHỨC FREEDOM NOW GỬI BẢN ÐỆ TRÌNH KIỂM ÐIỂM ÐỊNH KỲ PHỔ QUÁT VỀ VIỆT NAM CHO CAO UỶ NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC

@ 2 July 2013 08:16 AM


Tin Hoa Thịnh Ðốn - Tổ chức Freedom Now vừa gửi một bản đệ trình rất dài cho Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, trong đó trình bày về tình hình tại Việt Nam, cho rằng Hà Nội tùy tiện giam giữ những người thực thi một cách chính đáng các quyền con người căn bản của họ. Mặc dù CSViệt Nam chấp thuận một số khuyến nghị chung chung về tự do ngôn luận và tự do tôn giáo, nhưng họ đã bác bỏ các khuyến nghị cụ thể liên quan đến việc giam giữ tùy tiện và quả quyết rằng việc họ sử dụng các cáo buộc an ninh quốc gia là phù hợp với luật quốc tế.

Freedom Now là một tổ chức phi đảng phái, phi chính phủ hoạt động nhằm giải cứu các tù nhân lương tâm trên toàn thế giới, báo cáo này mô tả nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tùy tiện giam giữ, vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm các nghĩa vụ mà CS Việt Nam đã tự nguyện cam kết theo luật quốc tế, bao gồm cả các điều khoản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà CS Việt Nam đã ký kết, sử dụng bộ luật hình sự từ điều 79 đến 92, và điều 258 nhằm trừng phạt những người thực hành các quyền căn bản, bao gồm cả quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do tôn giáo.

Tổ chức Freedom Now ghi nhận từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã kết án tù ít nhất 40 người kể cả các nhạc sĩ, blogger, nhà vận động nhân quyền và các hội đoàn độc lập đã và đang bị đảng CSVN cáo buộc là gây hại an ninh quốc gia trong những năm gần đây. Freedom Now đề nghị với Hà Nội là phải trả tự do ngay lập tức và chấm dứt truy tố các cá nhân theo các cáo buộc an ninh quốc gia. Sửa đổi các điều khoản của Bộ luật Hình sự, bảo đảm rằng những người bị buộc tội xâm phạm an ninh quốc gia được hưởng các tiêu chuẩn được quốc tế thừa nhận về tố tụng.

Hà Nội cũng cần phải hợp tác, trả lời và tuân thủ đầy đủ các khuyến nghị của các cơ quan của Hội đồng Nhân quyền, trong đó có Nhóm Công tác của Liên Hiệp Quốc về Giam giữ Tùy tiện.(SBTN)