PHÓNG SỰ CỘNG ÐỒNG: DIỄN HÀNH VĂN HÓA QUỐC TẾ TẠI NEW YORK

@ 2 July 2013 08:17 AM
Tin New York - Phái đoàn người Việt quốc gia tại Boston đã cùng tham dự cuộc diễn hành văn hóa quốc tế tổ chức hàng năm tại New York vào cuối tuần vừa qua. Nhóm thông tín viên SB-TN Boston gửi về phóng sự sau đây:{nl}{nl}{nl}