VIỆT NAM NHẬP CẢNGGẦN $9 TỈ HÀNG TRUNG CỘNG

@ 5 July 2013 06:28 PM
Tin Hà Nội - Theo phúc trình của Bộ Công Thương Cộng Sản Việt Nam công bố ngày hôm nay, CSViệt Nam thâm thủng mậu dịch hàng chục tỉ đô trong năm tháng đầu năm nay. Dẫn đầu danh sách các chủ hàng của Việt Nam là Trung Cộng, với trị giá tổng số hàng hóa nhập cảng lên tới 8.9 tỉ đô. Các quốc gia kế tiếp trong danh sách này là Nam Hàn 5.6 tỉ đô, Ðài Loan 2.7 tỉ đô la. Cũng theo phúc trình này, tổng trị giá hàng nhập cảng của Việt Nam lên tới 63.4 tỉ đô, tăng 17.4% so với cùng giai đoạn của năm trước.

Phó cục trưởng Cục Xuất-Nhập Cảng của Cộng Sản Việt Nam nói rằng 88% hàng hóa nhập cảng là nguyên liệu, nhiên liệu, máy móc trị giá 55 tỉ đôla. Thứ trưởng Bộ Công Thương Cộng Sản Việt Nam ca ngợi sản xuất công nghiệp CSViệt Nam đã có dấu hiệu tích cực hơn, dù tốc độ tăng chưa cao. Những con số chi tiết về hàng hóa thâm thủng mậu dịch trên cho thấy nền sản xuất của CSViệt Nam vẫn còn lệ thuộc chặt chẽ vào Trung Cộng, Ðài Loan. Hơn nữa, cán bộ cộng sản Việt Nam lại có mang tinh thần nô lệ Trung cộng ngày càng nhiều thì dân  ngày càng khốn khổ.

{nl}{nl}{nl}