SAN FRANCISCO CÙNG CỘNG ÐỒNG PHI LUẬT TÂN TỔ CHỨC BIỂU TÌNH TRƯỚC TÒA LÃNH SỰ TRUNG CỘNG VÀ VIỆT CỘNG

@ 24 July 2013 02:44 PM
Trong khi đó Hội HO San Francisco cũng gửi Thông Báo Biểu Tình cho biết sẽ cùng Cộng Ðồng Người Phi Luật Tân chống bá quyền Trung Cộng, và lên án tội Hèn Với Giặc, Ác Với Dân của Việt Cộng nhân Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ. Thông báo viết: Trước sự kiện ngày càng ngang ngược lấn chiếm lãnh thổ, lãnh hải trên Biển Ðông của Trung Cộng, cộng đồng người Phi Luật Tân quyết định sẽ tổ chức một cuộc biều tình lên án các âm mưu này của bá quyền Trung Cộng ngay trước Tổng Lãnh Sự của Trung Cộng ở San Francisco vào trưa ngày 24 tháng 7. Ðại diện cộng đồng người Phi Luật Tân cũng đã kêu gọi cộng đồng người Việt cùng sát cánh, phối hợp trong cuộc biểu tình này.

Sau khi hội ý với các Hội Ðoàn người Việt quốc gia tại Bắc Cali, đặc biệt cùng vào dịp Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ, Hội HO San Francisco quyết định sát cánh cùng cộng đồng người Phi Luật Tân trong cuộc biểu tình vì cùng chung mục đích này, và khẩn thiết kêu gọi quý tổ chức, hội đoàn và đồng hương tại Bắc Cali tích cực tham dự cuộc biểu tình tại tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng đúng 12 giờ trưa ngày 24 tháng 7. Sau đó, lúc 1:00 trưa sẽ kéo về biểu tình tại Tổng Lãnh Sự Cộng sản Việt Nam để lên án tội hèn với giặc, ác với dân của bạo quyền Việt Cộng. Bản thông báo ký tên ông Nguyễn Phú, Hội Trưởng Hội Ái Hữu H.O San Francisco.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}