Báo Cáo Vi Phạm Nhân Quyền Với Uỷ Hội Về Tình Trạng Nữ Giới

@ 20 August 2013 01:23 AM
Bản tin của BPSOS cho biết, vào những ngày cuối tháng 7 vừa qua, 13 tổ chức đã nộp 23 bản báo cáo đến Uỷ Hội Về Tình Trạng Nữ Giới, một cơ cấu của Hội Ðồng Xã Hội và Kinh Tế LHQ. Việc làm này do BPSOS phối hợp và cổ động. Ðây là đợt hai báo cáo trực tiếp với cơ quan LHQ về các vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Việt Nam. Ðợt một là các báo cáo về vi phạm nhân quyền gởi Hội Ðồng Nhân Quyền LHQ trong tháng 6 vừa qua. Theo dự trù, Uỷ Hội Về Tình Trạng Nữ Giới sẽ chuyển các hồ sơ cho nhà cầm quyền CSVN qua văn phòng của Tổng Thư Ký LHQ. CSVN có 3 tháng để trả lời.

Ðồng thời, Uỷ Hội này đúc kết các hồ sơ nhận được, kèm với phần trả lời của nhà cầm quyền, thành một bản báo cáo kín để cung cấp cho Nhóm Làm Việc (Working Group) về các báo cáo nhận được. Nhóm này sẽ họp trong 5 ngày, khoảng giữa tháng 2, và sẽ lập bản báo cáo cho Uỷ Hội Về Tình Trạng Nữ Giới trước buổi họp duyệt xét, dự trù vào tháng 3 năm 2014. Mục đích của cuộc duyệt xét là để nhận định về tình trạng vi phạm nhân quyền của nữ giới ở các quốc gia, để lấy quyết định về chính sách toàn cầu, trong vùng hoặc đối với một số quốc gia nổi bật.

{nl}{nl}{nl}