Ngọn nến hiệp thông cùng giáo xứ Mỹ Yên lại bừng sáng khắp nơi

@ 25 October 2013 03:13 PM

Tin tức và hình ảnh sau đây được trích từ Website của Giáo Phận Vinh

{nl}

GPVO{nl} - "Hiệp thông trong đau thương, ta cùng nhau thắp sáng lên, những {nl}ngọn nến cháy tỏa lan mọi nơi. Nguyện cầu cho đoàn chiên Xứ Mỹ Yên được {nl} bình an, cho Giáo phận Vinh vững niềm tin, để khổ đau tan biến dần.

{nl}

Con xin dâng lên bao nhiêu oan trái những ngày qua, khi muôn con {nl}tim luôn luôn khát khao sống trong bình an. Nguyện cầu cùng Chúa ban {nl}thêm đức tin xuống trên đoàn con, gìn giữ xác thân hồn con, qua muôn {nl}khổ đau trần gian.
{nl} Con xin dâng lên bao nhiêu vu khống dối gian tràn lan, nhưng trong {nl}đức tin con luôn ước mong sớm được tự do. Nguyện cầu các Thánh thêm {nl}sức cho con thoát cảnh lầm than, xin Chúa đoái thương ủi an, con luôn {nl}tin tưởng cậy trông..." (Ngọn nến hiệp thông - Huyền Phạm){nl}

{nl}{nl}

{nl}
{nl}

Giáo hạt Nguồn Son (Quảng Bình)

{nl}Kể từ sau sự kiện công an Nghệ An "bày binh bố trận" để đàn áp bà con {nl}giáo dân giáo xứ Mỹ Yên (04/09/2013), mặc dầu rất xa xôi về mặt địa lý, {nl}quý cha cùng bà con giáo dân ở Quảng Bình nói chung và Giáo hạt Nguồn {nl}Son nói riêng luôn hướng lòng về Mỹ Yên để hiệp thông chia sẻ bằng {nl}những lời cầu nguyện, sự hy sinh... Quý cha trong Giáo hạt đã đọc Thư {nl}Chung của vị Chủ chăn giáo phận, Bản Tường Trình, Văn Thư phản đối báo {nl}đài và truyền hình, để bà con giáo dân được hiểu đúng chân tướng sự {nl}việc. Ðặc biệt, tối Chúa Nhật 22 - 09 - 2013, quý cha trong Giáo hạt {nl}Nguồn Son đã tập trung về thánh đường giáo xứ Ðồng Tróoc, trụ sở của Hạt{nl} để hiệp dâng thánh lễ Chúa Nhật. Sau thánh lễ, quý cha cùng cộng đoàn {nl}trị sở đã tổ chức chầu Thánh Thể long trọng, bày tỏ tình liên đới hiệp {nl}thông với bà con giáo xứ Mỹ Yên trong giai đoạn khó khăn và thử thách {nl}này. Ðồng thời, quý cha cùng cộng đoàn tha thiết cầu xin Chúa Giêsu {nl}Thánh Thể soi lòng mở trí cho các nhà lãnh đão quốc gia và địa phương {nl}biết tôn trọng phẩm giá và sự tự do chính đáng của con người, hầu mọi {nl}người được hưởng một nền hoà bình thực sự và viên mãn.
{nl}
{nl}{nl}{nl}

giaophanVinh

{nl}

giaophanVinh

{nl}

{nl}

 

{nl}Giáo xứ An Nhiên
{nl}{nl}

giaophanVinh

{nl}

giaophanVinh

{nl}

Xem tiếp...

Hãy Thắp Sáng Lên{nl}{nl}{nl}