BẢN TIN CỦA CARRIE GRACIE

@ 1 October 2014 06:36 AM
{nl}

(Bản tin của Carrie Gracie, BBC News China editor, Hong Kong
)

Trung cộng làm lễ kỷ niệm 65 năm cộng sản chiếm toàn nước Tàu, bắt đầu tại Hồng Kông bằng một lễ chào cờ cộng sản rồi truyền đi hệ thống truyền hình trên toàn quốc, không có cái gì được cản trở.

Những người bị bắt phải tham dự cuộc lễ mặc áo và đội nón đỏ, tay cầm cờ cộng sản vẩy vẩy. Tin tức cho biết những người biểu tình bị thúc giục bởi "động cơ thầm kín".

Cảnh sát tham dự buổi lễ là để bảo vệ lá cờ và ông CY Leung là Ðặc Khu Trưởng Hồng Kông. Ông ta nhắc nhở đồng bào Hồng Kông rằng Hồng Kông vẫn ở trong tình trạng đặc biệt, là "một quốc gia, hai chế độ".  Ðó là lời trách móc gởi cho những người biểu tình. Trong khi những người biểu tình đòi hỏi gỡ bỏ các ràng buộc từ phía cộng sản Bắc Kinh trong mùa bầu cử năm 2017.

Người biểu tình muốn hành động và tiếng nói của họ phải được nhìn thấy và lắng nghe. Ngoài những người bị vào tham dự trong khu hành lễ, người ta quay lưng với lá cờ đỏ để bày tỏ sự phản đối.

Cách đó không xa, đám đông đã bỏ phiếu bằng chân, đổ về Quảng Trường Dân Chủ, một biển người với toàn là dù và rừng cờ Hồng Kông. Họ đòi CY Leung, con gà của Trung cộng, phải từ chức để họ tự do bầu người lãnh đạo.  (FVN)