Cộng sản sợ PGHH tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

@ 1 October 2014 07:37 AM
{nl}

VRNs (26.09.2014) -- Cần Thơ - Ngày lễ tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH): Huỳnh Thạnh Mậu, Nguyễn Xuân Thiếp, Trần Ngọc Hoành, Nguyễn Văn Thiều.

Ban truyền thông Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) cho biết: “Sáng ngày 2/9 Giáp Ngọ, nhằm ngày 25/9/2014, khối tín đồ PGHH Thuần Túy tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 69 năm ngày Việt minh cộng sản xử tử bốn ông Huỳnh Thạnh Mậu, Nguyễn Xuân Thiếp, Trần Ngọc Hoành, Nguyễn Văn Thiều tại xã Quới Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, Tp. Cần Thơ.

Tại địa điểm hành lễ sáng nay, hằng trăm công an VC đón đường ngăn cản không cho tín đồ PGHH tham dự lễ kỷ niệm này. Tuy nhiên với lòng cương quyết, khoảng 100 đồng đạo và cán bộ Ban trị sự giáo hội PGHH Thuần Túy các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Ðồng Tháp đã vào được địa điểm hành lễ. Chung quanh nơi tổ chức lễ kỷ niệm, cán bộ an ninh VC mặc thường phục và sắc phục đứng đầy đường.

Trong buổi lễ đồng đạo Nguyễn Văn Thiết (Tư Thiết -- Ðồng Tháp) chia xẻ tin tức nhà ông theo dõi và bị công an cộng sản gây khó khăn vào ngày Ðại Lễ 25/2. Công an huyện Vĩnh Thạnh và TP. cần Thơ đòi bắt ông Tư Thiết nhưng gia đình phản đối mãnh liệt. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, quản nhiệm Hội thánh Chuồng Bò nói: “Tôi xin chia sẻ hiệp thông cầu nguyện cùng GHPGHHTT và cực lực phản đối nhà cầm quyền VN đàn áp GHPGHHTT tại Cần Thơ. Ðây là hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam, vi phạm các Công ước quốc tế về quyền con người mà nhà cầm quyền VN đã tham gia ký kết. Cầu xin Thượng Ðế ban ơn cho GHPGHHTT vượt qua đạo nạn này”.

Nhà cầm quyền CSVN chủ trương tiêu diệt các tôn giáo, trong đó PGHH bị đàn áp dã man nhất kể năm 1975 đến nay. Bởi vì CSVN xem Giáo Hội PGHH là kẻ thù không đội trồi chung.
(nguồn: http://www.chuacuuthe.com)