Playing: Cải tổ WTO và thể thức tài trợ các nước nghèo

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 04-Dec-2018
  1. Cải tổ WTO và thể thức tài trợ các nước nghèo
  2. Mâu thuẫn Mỹ-Hoa thời 2019-2020
Ghi chú: Trang này ghi lại những information mà robot tìm được từ các video chứa trong channel của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa. Danh sách bên dưới chỉ là bảng liệt kê các đề tài của các video trong channel youtube của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa. Ở đây không lưu trữ các video này.

Trang giải ảo khác với nhà báo Đinh Quang Anh Thái và KTG Nguyễn Xuân Nghĩa:
Giờ Giải Ảo - phổ biến Thứ Bảy hàng tuần và lưu trữ ở nguoi-viet.com/nvtv-gio-giai-ao.

BACK to FreeVietNews HOME


2020

2019

2018

before 2018