Translate this page: English French German Spanish Vietnam
33 BÀI NHẬN ĐỊNH & CHÚC TẾT ĐỒNG BÀO VIỆT NAM

Các Bài Chúc Tết Năm Nhâm Thìn - 2012
của người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại
Kính chuyển tới đồng bào quốc nội.

Kính chuyển đến quý vị quý bạn các Lời Chúc Tết Nhâm Thìn 2012 và tâm tư của đồng bào hải ngoại hướng tới đồng bào quốc nội -- thể hiện lòng yêu thương và quan tâm sâu sắc đến quê hương Việt Nam đau khổ mà tiềm ẩn sức mạnh quật cường của nòi giống Tiên Rồng lẫy lừng trong Việt sử.

Quý vị bấm vào các audio-link, nghe âm thanh các bài tâm tình và Chúc Tết Nhâm Thìn 2012 của các quý vị lãnh đạo tinh thần và nhân sĩ thuộc Cộng Đồng Người Việt tị nạn cộng sản ở Hải Ngoại. Chân thành cảm tạ quý vị quý bạn đã giúp thực hiện và phổ biến các Bài Chúc Tết & AUDIO.



Mỗi người là một Chiến Sĩ Truyền Tin
KÍNH NHỜ CHUYỂN TIN VỀ VIỆT NAM

Xin nhờ quý chiến sĩ truyền tin giúp phổ biến tâm tư đồng bào hải ngoại đến đồng bào quốc nội, qua mạng lưới Internet toàn cầu: Emails, Paltalk, yahoo/gmail Groups, Radio, Web, Blogs. Nội dung các phát biểu đặc biệt này được lưu trữ trên trang web http://freevietnews.com/audio







                               Giang sơn như tạc anh hùng thệ (Nguyễn Trãi)
                                          Núi sông ghi khắc lời thề anh hùng

1.
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới
Nguyên là Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 1964. Ngài nguyên là Chủ Tịch Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo năm 1963

http://www.freevietnews.com/audio/20120118_HtThichTamChau.m3u

2.
Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác
Đức Phó Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Nguyên là Chủ tịch Văn phòng II Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ
http://www.freevietnews.com/audio/20120114_HtThichHoGiac.m3u

3
Đức Giám mục Mai Thanh Lương
Giám Mục Phụ Tá của Giáo Phận Orange
miền nam tiểu bang California Hoa Kỳ

http://www.freevietnews.com/audio/20120119_GmMaiThanhLuong.m3u

4.
Mục sư Phạm Hữu Nhiên
Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Mennonite Việt Nam
Hội Trưởng Liên Hữu các Hội Thánh Mennonite
Vietnam tại Bắc Mỹ

http://www.freevietnews.com/audio/20120121_MsPhamHuuNhien.m3u

5.
Linh mục Đinh Xuân Long

Giáo phận Charlotte North Carolina, Hoa Kỳ
Chánh xứ nhà thờ Thánh Giuse. Tham gia hoạt động
cho Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền tại Việt Nam

http://www.freevietnews.com/audio/20120118_LmDinhXuanLong.m3u

6.
Hiền tài Phạm Văn Khảm
Quyền Chủ Trưởng Hội Đồng Đại Diện, thay mặt Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại.
http://www.freevietnews.com/audio/20120107_HtPhamVanKham.m3u 

7.

Hòa Thượng Thích Chánh Lạc
Tuyên đọc Lời Chúc Xuân từ Quốc Nội Việt Nam
của Hòa Thượng Thích Viên Định, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
http://www.freevietnews.com/audio/20120119_HtThichChanhLac.m3u


8.
Giáo sư Nguyễn Quốc Khải
Nguyên là chuyên gia tài chánh của World Bank,
chủ tịch Uỷ Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam.
Chủ bút báo điện tử Vietnam Review

http://www.freevietnews.com/audio/20120110_GsNguyenQuocKhai.m3u

           9.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng

Giám đốc điều hành Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS.
Tác giả tập sách "Thông Điệp Hy Vọng và Trách Nhiệm". 
Sáng lập viên CAMSA, Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới ở Á Châu.

http://www.freevietnews.com/audio/20120107_TsNguyenDinhThang.m3u

           10.
Giáo sư Nguyễn Lý-Tưởng
Cựu Dân Biểu Việt Nam Cộng Hoà/Thừa Thiên (1967-1971). Cựu tù nhân chính trị dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam, 14 năm. Chủ Tịch Hội  Đồng Lãnh Đạo  Trung Ương Đại Việt Cách Mạng Đảng tại Hải Ngoại
http://www.freevietnews.com/audio/20120105_GsNguyenLyTuong.m3u


11.
Tiến sĩ Mai Thanh Truyết
Đệ nhất phó chủ tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng, chủ tịch hội đồng quản trị Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tốt nghiệp tiến sĩ Hóa Học tại Pháp. Nguyên là Giảng sư Trưởng Ban Hóa Học Đại Học Sư Phạm Saigon
http://www.freevietnews.com/audio/20120115_TsMaiThanhTruyet.m3u 

12.
Ông Nguyễn Trung Hiếu
Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại
Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Việt Nam

http://www.freevietnews.com/audio/20120116_NguyenTrungHieu_PGHH.m3u

13.
Nguyễn Chính Kết
Thành viên Ban Đại Diện Khối 8406
Đặc trách chương trình Vấn Đề Hôm Nay, Saigon Network

http://www.freevietnews.com/audio/20120117_NguyenChinhKet.m3u 

14.
Ông Đỗ Như Điện

Điều hợp viên của Phong Trào Giáo Dân
Việt Nam Hải Ngoại

http://www.freevietnews.com/audio/20120117_DoNhuDien.m3u

15.
Nhà văn Hải Triều
Nhóm Nhà Văn Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa
Thi sĩ Lê Khắc Anh Hào
Chủ bút nguyệt san Việt Nam, Canada

http://www.freevietnews.com/audio/20120117_NvHaiTrieu.m3

16.
Tiến sĩ Lê Minh Nguyên

Đệ nhất phó chủ tịch đảng Tân Đại Việt
http://www.freevietnews.com/audio/20120118_TsLeMinhNguyen.m3u

17.
Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hải Ngoại
Hiền tài Phạm văn Khảm, chủ tịch Hội Đồng Liên Tôn
Việt Nam Hải Ngoại tuyên đọc Lời Chúc Đầu Năm
http://www.freevietnews.com/audio/20120119_HoiDongLienTon.m3u

18.
Nhà văn
Trần Phong Vũ
Nhà văn, nhà giáo, nhà báo lão thành
Chủ bút nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân

http://www.freevietnews.com/audio/20120119_NvTranPhongVu.m3u

19.
Bác sĩ Cấn Thị Bích Ngọc
Chủ tịch Ban Chấp Hành
Hội Quốc Tế Y Sĩ Việt Nam Tự Do

http://www.freevietnews.com/audio/20120120_BsCanThiBichNgoc.m3u

20.
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích
Cựu giám đốc Ban Việt Ngữ đài Á Châu Tự Do
Chủ tịch Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa K

http://www.freevietnews.com/audio/20120121_GsNguyenNgocBich.m3u

21.
Bác sĩ Hồ Thị Nhất Anh
Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Georgia
Thành viên Ban Chấp Hành Người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ
Uỷ Ban Tranh Đấu Chống Buôn Bán Phụ Nữ và Trẻ Em
thuộc Liên Minh Dân Chủ Đông Dương

http://www.freevietnews.com/audio/20120109_BsHoThiNhatAnh.m3u 

22.
Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện

Tác giả tập thơ Hoa Địa Ngục và tập truyện Hoả Lò,
Hơn 700 bài thơ viết trong 27 năm bị Việt cộng giam tù
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_NtNguyenChiThien.m3u

23.
Tiến sĩ Phan Văn Song
Cựu giáo sư đại học Poitier Université, giảng dạy
môn Luật Y Khoa (Medical Law) ở Pháp.
Hiện nay ông là Chủ tịch Đảng Đại Việt.

http://www.freevietnews.com/audio/20120121_TsPhanVanSong.m3u

24.
Tiến sĩ Hà Văn Hải
Điều hành Liên Minh Dân Chủ Đông Dương
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_TsHaVanHai.m3u

25.
Nhà văn Chu Tất Tiến

thuộc Nhóm Nhà văn Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_NvChuTatTien.m3u   

26.
Giáo sư Lưu Trung Khảo
Chủ tịch Hội Ái Hữu Cựu Giáo Chức Việt Nam tại Hải Ngoại

http://www.freevietnews.com/audio/20120121_GsLuuTrungKhao.m3u

27
Mục sư Y Hin Nie

Giáo Hội Tin Lành Đấng Christ tại Hoa Kỳ
Bài chúc Tết bằng tiếng Việt và tiếng Ra-đê của miền Thượng
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_MsYHinNie.m3u

28.
Ký giả Kiều Mỹ Duyên
Cựu phóng viên chiến trường của Việt Nam Cộng Hòa
Thông tín viên trên các radio và truyền hình hải ngoại
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_KieuMyDuyen.m3u

29.
Nhà văn Mặc Giao
Cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa
Chủ tịch Ủy Ban Canada Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam
http://www.freevietnews.com/audio/20120123_NvMacGiao.m3u

30.
Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm
Nguyên là  Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên Việt Nam Cộng Hòa. Chánh Thanh Tra Trưởng Ban Soạn Đề Thi, thuộc Bộ Giáo Dục của Việt Nam Cộng Hòa. Cựu giáo sư Hiệu Trưởng trường Petrus Ký, Saigon trước 1975.
http://www.freevietnews.com/audio/20120118_GsNguyenThanhLiem.m3u

31.
Sinh viên Nguyễn Đăng Khoa
Phó chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam
Atlanta, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_NguyenDangKhoa.m3u

32.
Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện
tác giả tập thơ Hoa Địa Ngục
27 năm tù ở Bắc Việt
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_NguyenChiThien.m3u

33.
Tiến sĩ Nguyễn văn Canh

Cựu Giáo sư giảng dạy ở Cao Đẳng Quốc Phòng
Học giả Hoover Institution, Stanford University
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_GsNguyenVanCanh.m3u


 


Các audio dạng M3U và MP3 lưu trữ
tại đây
http://freevietnews.com/tet2012/

             









Lời Đầu Năm Nhâm Thìn - 2012
của người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại
Kính chuyển tới đồng bào quốc nội.

        AUDIO dạng MP3

Lời Đầu Năm Nhâm Thìn - 2012
của người Việt tị nạn cộng sản:

 1. http://www.freevietnews.com/audio/20120105_GsNguyenLyTuong.mp3
  (Giáo sư Nguyễn Lý Tưởng)
 2. http://www.freevietnews.com/audio/20120107_HtPhamVanKham.mp3
  (Hiền tài Phạm Văn Khảm)
 3. http://www.freevietnews.com/audio/20120107_TsNguyenDinhThang.mp3
  (Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng)
 4. http://www.freevietnews.com/audio/20120109_BsHoThiNhatAnh.mp3
  (Bác sĩ Hồ Thị Nhất Anh)
 5. http://www.freevietnews.com/audio/20120110_GsNguyenQuocKhai.mp3
  (Giáo sư Nguyễn Quốc Khải)
 6. http://www.freevietnews.com/audio/20120114_HtThichHoGiac.mp3
  (Hòa thượng Thích Hộ Giác)
 7. http://www.freevietnews.com/audio/20120115_TsMaiThanhTruyet.mp3
  (Tiến sĩ Mai Thanh Truyết)
 8. http://www.freevietnews.com/audio/20120116_NguyenTrungHieu_PGHH.mp3
  (Nguyễn Trung Hiếu)
 9. http://www.freevietnews.com/audio/20120117_DoNhuDien.mp3
  (Đỗ Như Điện)
 10. http://www.freevietnews.com/audio/20120117_NguyenChinhKet.mp3
  (Nguyễn Chính Kết)
 11. http://www.freevietnews.com/audio/20120117_NvHaiTrieu.mp3
  (Nhà văn Hải Triều)
 12. http://www.freevietnews.com/audio/20120118_GsNguyenThanhLiem.mp3
  (Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm)
 13. http://www.freevietnews.com/audio/20120118_HtThichTamChau.mp3
  (Hòa thượng Thích Tâm Châu)
 14. http://www.freevietnews.com/audio/20120118_LmDinhXuanLong.mp3
  (Linh mục Đinh Xuân Long)
 15. http://www.freevietnews.com/audio/20120118_TsLeMinhNguyen.mp3
  (Tiến sĩ Lê Minh Nguyên)
 16. http://www.freevietnews.com/audio/20120119_GmMaiThanhLuong.mp3
  (Giám mục Mai Thanh Lương)
 17. http://www.freevietnews.com/audio/20120119_HoiDongLienTon.mp3
  (Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam)
 18. http://www.freevietnews.com/audio/20120119_HtThichChanhLac.mp3
  (Hòa thượng Thích Chánh Lạc)
 19. http://www.freevietnews.com/audio/20120120_BsCanThiBichNgoc.mp3 
  (Bác sĩ Cấn Thị Bích Ngọc)
 20. http://www.freevietnews.com/audio/20120119_NvTranPhongVu.mp3
  (Nhà văn Trần phong Vũ)
 21. http://www.freevietnews.com/audio/20120121_GsNguyenNgocBich.mp3
  (Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích)
 22. http://www.freevietnews.com/audio/20120121_MsPhamHuuNhien.mp3
  (Mục sư Phạm Hữu Nhiên)
 23. http://www.freevietnews.com/audio/20120121_NtNguyenChiThien.mp3
  (Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện)
 24. http://www.freevietnews.com/audio/20120121_TsPhanVanSong.mp3
  (Tiến sĩ Phan Văn Song)
 25. http://www.freevietnews.com/audio/20120121_TsHaVanHai.mp3
  (Tiến sĩ Hà Văn Hải)
 26. http://www.freevietnews.com/audio/20120121_NvChuTatTien.mp3
  (Nhà văn Chu Tất Tiến)
 27. http://www.freevietnews.com/audio/20120121_GsLuuTrungKhao.mp3
  (Giáo sư Lưu Trung Khảo)
 28. http://www.freevietnews.com/audio/20120121_MsYHinNie.mp3
  (Mục sư Y Hin Nie)
 29. http://www.freevietnews.com/audio/20120121_KieuMyDuyen.mp3
  (Ký giả Kiều Mỹ Duyên)
 30. http://www.freevietnews.com/audio/20120123_NvMacGiao.mp3
  (Nhà văn Mặc Giao)





           người tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt



http://freevietnews.com
supports all handheld devices (iPod, iPad, iPhone,
Smartphones, Kindle, Nook, Android, Galaxy...
.)
Trên đường đi, quý vị quý bạn dễ dàng theo dõi
tin tức, thưởng thức video, nhạc, tài liệu lưu trữ

                             

     

Lời Đầu Năm Nhâm Thìn 2012
Giám mục Mai Thanh Lương

(bấm vào đây nghe audio)
http://www.freevietnews.com/audio/20120119_GmMaiThanhLuong.m3u





Nhớ tới Quê Hương và Giáo Hội

 Hải ngoại ngày 19 tháng Giêng, 2012

  Kính chào quý thính giả,

Tôi là Đức Cha Đa Minh Mai Thanh Lương, xin chân thành gửi tới quý thính giả hải ngoại cũng như trong quốc nội Lời Chúc Xuân Nhâm Thìn: Phúc Lộc Thọ. Năm mới, được muôn Phúc Lộc từ Thiên Chúa, công việc làm ăn của quý vị được thành đạt, và mang lại nhiều thành quả tốt đẹp và sức khoẻ dồi dào.

Nói tới Xuân mới, đối với người Công Giáo nói riêng, và với người Việt Nam nói chung, là cơ hội để chúng ta cảm tạ Thiên Chúa đã ban muôn vàn phúc lộc cho chúng ta trong năm qua. Là dịp để chúng ta nghĩ tới Ông Bà Tổ Tiên, nhất là những người thân bằng quyến thuộc đã được Chúa cho về an nghĩ trong cõi phúc. Và cũng là dịp để chúng ta cầu chúc cho công việc làm đạt được kết quả tốt lành và thịnh vượng.

Xuân cũng là cơ hội trở về nguồn, và nhớ tới Quê Hương và Giáo Hội. Tại Đất Nước Việt Nam, tự do tôn giáo chưa được tôn trọng, cho đúng với Công Lý và với Hiến Chương Liên Hiệp Quốc. Chính thể cộng sản vẫn chưa tôn trọng những quyền lợi tự do căn bản của người dân, nhất là không lưu tâm tới số phận những người nghèo túng thiếu.

Chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa và Đức Chúa Trời lời nguyện cầu cho chính quyền biết thương dân, trị Nước trong công bằng, tình liên đới, đối thoại, và tương kính.

Sau cùng, là người Việt hải ngoại chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, xây dựng cộng đồng, bằng cách tích cực tham gia vào những sinh hoạt hữu ích, làm vẻ vang cho người Việt hải ngoại.

Nhân dịp này, tôi cũng xin gửi tới những "nhóm tin tức" được đạt thành quả tốt đẹp trong suốt Năm Nhâm Thìn.

Xin thành tâm nguyện cầu và kính chúc.

ĐGM Đa Minh Mai Thanh Lương
California, Hoa Kỳ
(bấm vào đây nghe audio)
http://www.freevietnews.com/audio/20120119_GmMaiThanhLuong.m3u





Bài Chúc Tết Nhâm Thìn 2012

 




Giáo sư Lưu Trung Khảo
(bấm vào đây nghe audio)
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_GsLuuTrungKhao.m3u


Một dân tộc anh hùng bất khuất

Hải ngoại ngày 20 tháng Giêng, 2012

      Kính thưa quý vị Tôn Trưởng,
      Kính thưa quý Đồng Hương,

Nhân dịp Xuân Nhâm Thìn, từ bên kia bờ Thái Bình Dương, chúng tôi là Lưu Trung Khảo, Chủ tịch Hội Ái Hữu Cựu Giáo Chức Việt Nam tại Hải Ngoại, xin kính chúc quý vị tôn trưởng và quý đồng hương trong và ngoài nước, các đồng nghiệp giáo chức đang hành nghề, hoặc đã nghĩ hưu, một Năm Mới thành công và thắng lợi.

Như quý đồng hương đã rõ, tiến trình văn minh nhân loại luôn luôn tiến bộ từ chỗ tối ra chỗ sáng, từ dã man sang văn minh, từ độc tài sang dân chủ.  Nếu tiền bán thế kỷ 20 đánh dấu bằng hai cuộc thế giới đại chiến, thì hậu bán thế kỷ được tô đậm nét cho sự thành công của phong trào giải thực và giải cộng trên hành tinh này.

Tiếp nối thế kỷ 20, thế kỷ 21 mở đầu bằng ngọn đuốc Bouazizi thắp sáng lên ngọn lửa dân chủ ở Bắc Phi và Trung Đông. Mùa Xuân Ả Rập làm bừng nở rừng hoa lài ở Tunisia, để từ đó hương hoa lài tràn lan khắp nơi trên thế giới. Sau Tunisia là Ai Cập, là Lybia và sẽ là Syria, là Yemen, là Miến Điện.

Việt Nam chắc chắn cũng không qua khỏi tiến trình dân chủ đó. Tiếng súng shotgun và mìn tự chế của kỹ sư Đoàn văn Vươn ở làng Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, những tiếng gào thét đòi chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa quanh bờ hồ Hoàn Kiếm và trung tâm thành phố Saigon của giới trí thức và Tuổi Trẻ Yêu Nước Việt Nam, tiếng hát đầy tình tự dân tộc của nhạc sĩ Việt Khang từ Mỹ Tho, chính là những ngọn đuốc Bouazizi Việt Nam.

Những người dân Việt Nam bị áp bức đã đứng lên, tuổi trẻ Việt Nam đã đứng lên và thét lên, đòi thay đổi cơ chế chính trị hiện tại, đòi quyền sống sao cho xứng đáng là người Việt Nam, của một dân tộc anh hùng, bất khuất trước cường quyền và bạo lực.

Đầu Năm Mới, tôi thành tâm cầu chúc cho mục tiêu tranh đấu đó sớm thành, để trong ngoài có thể nắm tay nhau, đưa Đất Nước tung bay trên hoàn vũ trong năm Con Rồng này. Nguyện cầu Trời Phật phù hộ, độ trì cho Đất Nước và dân tộc thân yêu của chúng ta.

Hải ngoại, đầu Xuân Nhâm Thìn 2012
Lưu Trung Khảo
Chủ tịch Hội Ái Hữu Cựu Giáo Chức
Việt Nam tại Hải Ngoại

(bấm vào đây nghe audio)
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_GsLuuTrungKhao.m3u


            



Lời Chúc Đầu Năm Nhâm Thìn 2012
Bác sĩ Hồ Thị Nhất Anh

(bấm vào đây nghe âm thanh)
http://www.freevietnews.com/audio/20120109_BsHoThiNhatAnh.m3u

Không nên hèn nhát

Hải ngoại ngày 9 tháng Giêng, 2012

Tôi tên là Hồ Thị Nhất Anh, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia nhiệm kỳ 2006-2008, và cũng là người phụ trách Ủy ban đấu tranh chống buôn bán phụ nữ và trẻ em Việt Nam năm 2006 cho Liên Minh Dân Chủ Đông Dương, củng là một thành viên đặt trách liên lạc thanh thiếu niên trong ban chấp hành của CDNVQGHK.

Trước thềm năm mới của năm Nhâm Thìn, Nhất Anh thay mặt giới trẻ ở Hoa Kỳ xin kính chúc đồng bào trong nước được nhiều ấm no, dân chủ và cầu mong cho nhân quyền của người Việt Nam được tôn trọng và cầu mong cho nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng và bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ quyền tự do ngôn luận, và quyền tự do làm người của con người Việt Nam. 

Nhất Anh củng xin kêu gọi giới trẻ hãy sống cho lý tưởng, hãy sống cho sự công bằng trong xã hội, không nên hèn nhát, mà phải tỉnh táo trước sự bành trướng của Trung Cộng đã và đang tràn vào lãnh thổ Việt Nam.
 
Xin cầu chúc quý vị có sức khỏe và nghị lực nhiều hơn trong năm mới.  Con đường trước mắt sẽ có nhiều cam go và thử thách.  Xin quý vị vững lòng, thưa quý anh chị , cô dì và chú bác, quý vị đã, đang và sẽ nằm trong sự cầu nguyện và ủng hộ của giới trẻ hải ngoại .
 
Kính,
Hồ Thị Nhất Anh, OD
Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Georgia
Thành viên Ban Chấp Hành Người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ
Uỷ Ban Tranh Đấu Chống Buôn Bán Phụ Nữ và Trẻ Em
thuộc Liên Minh Dân Chủ Đông Dương

(bấm vào đây nghe âm thanh)
http://www.freevietnews.com/audio/20120109_BsHoThiNhatAnh.m3u









Việt Nam sẽ như một con Rồng


Nguyễn Chính Kết

(bấm vào đây nghe âm thanh)
http://www.freevietnews.com/audio/20120117_NguyenChinhKet.m3u

Hải ngoại ngày 17.1.2012

Kính thưa Quý Ông Bà, Anh Chị Em,

Mùa Xuân ấm áp, vui tươi luôn luôn đến sau mùa Đông lạnh lẽo, ảm đạm. Đất nước ta hiện nay đang trong mùa Đông ảm đạm, buồn bã của một chế độ vô cảm. Vô cảm trước những đau khổ của người dân, vô cảm trước sự sống còn của dân tộc, vô cảm trước sự tụt hậu về nhiều mặt của đất nước, nhất là về đạo đức, về công bằng xã hội, về chính trị, kinh tế...

Mùa Xuân của khí hậu, của thời tiết đang đến trên quê hương Việt Nam, nhưng Mùa Xuân của Dân tộc vẫn chưa đến, mặc dù toàn dân ai cũng đều dài cổ chờ mong. Trong niềm chờ mong ấy, biết bao người Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại đang nỗ lực bằng đủ mọi cách, dù phải hy sinh rất nhiều, nào là thì giờ, công lao, tiền bạc, nào là sức khỏe, sự an toàn cho bản thân và gia đình, thậm chí nhiều người chấp nhận hy sinh cả mạng sống… để thúc đẩy mùa Xuân đến nhanh hơn, để làm mùa Đông chấm dứt lẹ hơn.

Năm Nhâm Thìn đang đến, năm con Rồng, một con vật tượng trưng cho sự vươn lên, lớn mạnh, phát triển, đồng thời cũng là biểu tượng của tự do, của sự vùng vẫy. Ước nguyện lớn nhất của tôi dịp Xuân này là năm con Rồng này, Việt Nam sẽ như một con Rồng bay vụt lên bầu trời tự do, khỏi cái ao tù của chế độ cộng sản phi nhân đang cai trị hiện nay. Và con Rồng Việt Nam cũng sẽ vùng vẫy trên bầu trời tự do để trở thành một con Rồng Lớn cùng sánh vai với những con Rồng khác trên bầu trời thế giới nói chung, và bầu trời vùng Đông Á nói riêng.

Hiện nay, dân tộc Việt Nam có một tiềm năng rất lớn để trở thành một con Rồng lớn ở châu Á. Dân tộc Việt Nam được Trời phú cho một trí óc rất thông minh, nhờ đó khi ra hải ngoại, dân Việt đã thành công trong rất nhiều lãnh vực. 

Nhân tài của Việt Nam hiện nay nhiều hơn bao giờ hết. Vì thế, khi mùa Đông của dân tộc đầy u buồn ảm đạm chấm dứt, và mùa Xuân đầy ấm áp vui tươi của Dân tộc chắc chắn sẽ đến, Dân tộc ta sẽ trở thành một dân tộc hùng cường, thịnh vượng, mọi người dân Việt đều được tự do, ấm no hạnh phúc.

Đầu Xuân Nhân Thìn, thay mặt cho Khối 8406 trong và ngoài nước, tôi nguyện xin Hồn Thiêng Sông Núi cho Việt Nam trở thành một con Rồng, một con Rồng bay vụt lên bầu trời bao la của tự do, của hạnh phúc đang chờ đón con Rồng Việt Nam. Và cũng xin Hồn Thiêng Sông Núi ban cho toàn thể đồng bào Việt Nam, Quý Ông Bà, Anh Chị Em, cả dân tộc cũng như từng người một, Năm Mới an vui, hạnh phúc, và tiến bộ về đủ mọi phương diện.

Xin kính chào.





Nguyễn Chính Kết
Thành viên Ban Đại Diện Khối 8406
Đặc trách chương trình Vấn Đề Hôm Nay, Saigon Network

http://www.freevietnews.com/audio/20120117_NguyenChinhKet.m3u 









Mặc Giao
THƯ CHÚC TẾT NHÂM THÌN 2012

(bấm vào đây nghe âm thanh)
http://www.freevietnews.com/audio/20120123_NvMacGiao.m3u

Thêm ý chí và lòng cương quyết
Hải ngoại ngày 23.1.2012

Kính thưa đồng bào,

Xuân Nhâm Thìn đã đến, đem niềm vui và hy vọng cho mọi người. Chúng tôi, những người Việt sống xa quê hương, xin chân thành chia vui với những đồng bào được hưởng cảnh gia đình đoàn tụ bên ly rượu nồng, tách trà thơm và những món ăn đầy hương vị Tết truyền thống.

Chúng tôi không thể không nhớ tới hàng triệu đồng bào nghèo khổ, già nua, bệnh tật, cơm không đủ no, áo không đủ ấm, thiếu thuốc men và nhất là thiếu tình thương. Chúng tôi cũng nhớ tới hàng triệu đồng bào khác, vì sinh kế phải rời gia đình đi làm ăn xa, không có phương tiện trở về nhà đoàn tụ với những người thân yêu trong những ngày đầu năm thiêng liêng.

Việc tụ tan, chia ly, xa cách, thiếu thốn là điều thường xảy ra ở đời. Chẳng ai muốn, nhưng phải chấp nhận vì hoàn cảnh. Điều đáng buồn là tình trạng này trở nên trầm trọng hơn cho đồng bào quốc nội trong những năm gần đây. Không thể đổ hết nguyên nhân cho sự suy thoái của kinh tế hoàn cầu. Nguyên nhân khác quan trọng hơn chính là việc quản trị yếu kém, đầy bất công và nhũng lạm của những người cầm quyền.

Chỉ cần nhìn những vụ Vinashin và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, người ta đã thấy nhà cầm quyền phí phạm tiền bạc của nhân dân và tài nguyên đất nước như thế nào. Đại công ty nhà nước Vinashin đã thua lỗ hàng tỷ Mỹ Kim, đến bây giờ nhà nước vẫn tiếp tục phải đắp bù. Vốn liếng bị tẩu tán gần hết. Tiền bạc chui vào túi ai? Vụ 1000 năm Thăng Long cũng tiêu phí hàng tỷ Mỹ Kim để được gì ngoài chút sĩ diện hão, thêm một bức tường gốm loang lở, rơi rụng từng miếng, và một đại lộ sụp, nứt, chạy hàng chục cây số không có lối ra.

Dân trong nước đã thấy rõ khi nhà cầm quyền càng phát động những công trình lớn thì càng có nhiều cơ hội để các cấp rút ruột công trình. Những số tiền ăn cắp đó nếu được dùng để phát triển kinh tế một cách nghiêm chỉnh, nâng cao mức sống của công nhân và người nghèo, cải thiện giáo dục và y tế, thì đất nước đâu có suy yếu, nhân dân đâu có khổ cực như hiện nay?

Thêm vào sự khó khăn trong đời sống thường ngày, những người cầm quyền còn có những hành động đàn áp tàn bạo và vô lý. Các tôn giáo bị cấm đoán trong việc hành đạo và nhất là việc tự do quản trị nội bộ của các giáo hội. Riêng giáo hội Công Giáo bị cướp nhà đất ở nhiều nơi, từ Vĩnh Long, Thủ Thiêm đến Thái Hà. Tại Thái Hà, nhà cầm quyền đã biến nhà dòng họ mượn của Dòng Chúa Cứu Thế thành trung tâm xử lý nước thải với ý định chiếm luôn. Khi giáo dân phản đối, lập tức bị đánh đập, vu khống, thậm chí còn phải đau lòng nhìn một tên công an xông vào cung thánh của nhà thờ Thái Hà hành hung linh mục đang hành lễ.

Dân lành vô tội cũng bị những người có quyền cướp bóc trắng trợn, vô luật pháp, điển hình là vụ ông Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng bị cướp vườn đất, hồ nuôi thủy sản và triệt hạ hai căn nhà.

Vô lý hơn nữa là những người yêu nước biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn chống Trung Quốc lấn chiếm lãnh hải của nước ta cũng bị đánh đập, bị công an đạp vào mặt, bị đưa về đồn công an hỏi cung, có người bị giam vào trại cai nghiện như trường hợp bà Minh Hằng. Người dân không nhìn thấy công lý ở đâu và không thấy lòng yêu nước thương dân của nhà cầm quyền được thể hiện qua bất cứ hành động nào.

Trước những cảnh ấy, chúng ta khó có thể vui trong dịp Xuân về. Ngày nào còn chế độ cộng sản bạo tàn ngự trị trên đất nước, ngày ấy nhân dân còn khốn khổ, đất nước không thể tiến bộ để theo kịp người.

Bổn phận của mỗi người chúng ta là phải tranh đấu đòi hỏi tự do dân chủ, phải làm mọi cách để thiết lập công lý và công bằng xã hội như nhân dân các nước Bắc Phi và Trung Đông đã làm, như nhân dân Syrie và Miến Điện đang làm. Người ta đã cướp mất quyền của dân. Dân phải đòi lại, không những cho phúc lợi của riêng mình mà còn để xây dựng một tương lai tốt đẹp cho những thế hệ mai sau.

Trong khi chờ đợi một ngày mai tươi sáng, chúng tôi xin kính chúc đồng bào một năm mới bớt khổ, thêm ý chí và lòng cương quyết để bảo vệ sự vẹn toàn của đất nước và
đòi lại nhân phẩm và quyền sống của toàn dân.

Xin thân ái kính chào
Mặc Giao
Cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa
Cựu Sứ thần ngoại giao của VNCH tại Pháp
Chủ tịch Ủy Ban Canada Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam
(bấm vào đây nghe âm thanh)
http://www.freevietnews.com/audio/20120123_NvMacGiao.m3u


                     





L
ời Chúc Tết của PHONG TRÀO GIÁO DÂN
Việt Nam Hải Ngoại

http://www.freevietnews.com/audio/20120117_DoNhuDien.m3u

Làm sao quên được
mùa xuân năm Mậu Thân 1968

Hải ngoại ngày 17 tháng Giêng, 2012

Thưa quí vị, quí bạn,

Trước thềm năm mới Nhân Thìn 2012. Đại diện Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại, chúng tôi  chân thành kính chúc quí vị và quí bạn năm mới khang an, thịnh vượng. Gia đình an vui hạnh phúc.  Sức khỏe dồi dào, tinh thần thoải mái.

Là người con dân Việt sống xa quê hương, chúng tôi luôn hướng về quê cha đất tổ, để cảm nhận và chia sẻ những khó khăn cơ cực, những bất công xã hội mà quí vị, quí bạn đang phải đối diện.

Chúng tôi hiểu rằng làm sao chúng ta có thể có được mùa xuân yên vui trọn vẹn giữa cảnh người bóc lột người, nhân phẩm bị chà đạp, các quyền tự do căn bản bị tước đoạt. Công lý và sự thật thay bằng trấn áp, chụp mũ vu cáo và tù tội.

Thưa quí vị, quí bạn “đón xuân này lại nhớ xuân xưa”. Chúng ta làm sao quên được mùa xuân năm Mậu Thân 1968, giữa lúc đồng bào đang yên vui trong những giờ phút thiêng liêng nhất của đất trời, thì tiếng súng AK đã thay tiếng pháo nổ. Hàng chục ngàn người dân lành vô tội đã bị thảm sát bởi Cộng Sản Việt Nam.  Vành khăn tang và bầu khí ảm đạm thê lương đã bao trùm trên cả nước. Ngày nay tuy không có máu đổ thịt rơi, nhưng dân tộc ta lại đang phập phồng lo sợ trước mối hoa diệt vong khi tập đoàn CSVN đang từng bước dâng hiến giang sơn gấm vóc của dân tộc cho kẻ thù Phương Bắc.

“Đón xuân này lại nhớ xuân xưa”! Hôm nay chúng tôi kính gửi lời cầu chúc tốt lành đến toàn thể đồng bào thân thương trong nước. Chúng tôi mong ước rằng người Việt chúng ta hãy sống lại ngày xuân mà Quang Trung Nguyễn Huệ năm xưa đã quét sạch quân xâm lăng Nhà Thanh, để cả dân tộc được mừng xuân, khi dành lại chủ quyền đất nước. Xin ơn trên độ trì cho con dân đất Việt để chúng ta cùng nhau dựng lại mùa xuân mới; mùa xuân của tình người, yêu thương, nhân ái; mùa của tự do dân chủ và nhân quyền. Để chúng ta sát cánh tiên lên cùng thế giới văn minh của nhân loại

Trân trọng kính chúc.





Đỗ Như Điện
Điều hợp viên
Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại

(bấm vào đây nghe âm thanh)
http://www.freevietnews.com/audio/20120117_DoNhuDien.m3u







LỜI CHÚC TẾT ĐỒNG BÀO QUỐC NỘI
của Giáo Sư Nguyễn Lý-Tưởng, Cựu Dân Biểu VNCH,
Chủ Tịch Hội  Đồng Lãnh Đạo  Trung Ương
Đại Việt Cách Mạng Đảng tại Hải Ngoại

(bấm vào đây nghe âm thanh)
http://www.freevietnews.com/audio/20120105_GsNguyenLyTuong.m3u

Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh

Hải ngoại ngày 5 tháng giêng, 2012

Kính thưa đồng bào,

Tôi là Nguyễn Lý-Tưởng, Giáo sư, Dân Biểu Việt Nam Cộng Hòa, cựu tù nhân chính trị dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam sau 30/4/1975, Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương  Đại Việt Cách Mạng Đảng tại Hải Ngoại, hiện định cư tại Hoa Kỳ.

Nhân dịp Năm Mới 2012 và Tết Nhâm Thìn, tôi xin gửi đến các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các nhà đấu tranh dân chủ, các tù nhân lương tâm (đặc biệt Linh Mục Tađêô Nguyễn Văn Lý, ông Nguyễn Văn Lía, tín đồ Hòa Hảo, bà Bùi Thị Minh Hằng, nhạc sĩ Việt Khang.....các nhân sĩ trí thức, anh chị em thanh niên, sinh viên học sinh...hiện đang ở trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam, và các Linh Mục, tu sĩ, và giáo dân Thái Hà (Hà Nội) đang đấu  tranh cho sự thật và công lý... lời cầu chúc sức khỏe, tinh thần bất khuất, vô úy, luôn vững tâm tin tưởng vào con đường tranh đấu có chính nghĩa của mình. Nguyện xin ơn trên luôn phù trợ quý vị.

Chúng tôi cũng xin gửi lời cầu chúc đến đồng hương, đồng bào được mọi điều tốt đẹp, bình an, hạnh phúc, may mắn trong Năm Mới Nhâm Thìn nầy.

Kính thưa quý vị,

Tôn Giáo là phần cao nhất trong sinh hoạt tinh thần của con người. Con người có thể hy sinh mạng sống để bảo vệ niềm tin tôn giáo của mình. Từ ngàn xưa, người  Việt Nam chúng ta vẫn tin tưởng có một Đấng Tối Cao, Đấng Tạo Hóa, Ông Trời, Thượng Đế hay Thiên Chúa ...đã an bài mọi sự trong vũ trụ và đời sống của con người:  thời tiết vận hành, hết mùa Đông giá rét thì chuyển qua mùa Xuân ấm áp. Mặt trời lên đúng Ngọ thì dừng lại và chuyển dần về chiều. 

Dù sống dưới chế độ Cộng Sản vô thần thì niềm tin đó cũng không bao giờ mất đi trong lòng mọi người.  Sách Kinh Dịch viết: "Cùng tắc biến, biến tắc thông"

khi đã đến tột cùng của hoạn nạn, đau khổ thì sẽ có biến chuyền và sẽ có hanh thông. Trong niềm tin đó, chúng ta cùng hướng đến tương lai và cùng có một niềm hy vọng vào tương lai tốt đẹp của đất nước và dân tộc Việt Nam chúng ta...

Kính thưa quý vị,

Người ta tiên đoán Năm Nhâm Thìn (2012) là năm sẽ có nhiều biến cố xảy đến cho nhân loại.

Tại Mỹ Châu, ngày 12-12-2012 là ngày kỷ niệm 500 năm Đức Mẹ hiện ra tại Guadalupe.  Đức Mẹ Guadalupe là bổn mạng, là quan thầy của Mỹ Châu. Xin lưu ý: Ngày kỷ niệm đó có 03 con số 12. Vì thế, người ta tin tưởng Năm 2012 nầy sẽ có biến cố lớn xảy đến cho Mỹ Châu và thế  giới.

Tại Việt Nam, từ sau ngày 30/4/1975, cho đến ngày hôm nay, vẫn thấy có những thông tin phát xuất từ tín đồ của các tôn giáo cho rằng Năm Nhân Thìn (2012) này sẽ có những biến cố lớn xảy đến cho Việt Nam và thế giới. Chiến tranh sẽ xảy ra, bọn người gian ác sẽ bị tiêu diệt, người tốt, người hiền, người thánh thiện sẽ xây dựng lại một thế giới mới như trong Kinh Thánh đã nói về một "Trời mới, Đất mới".

Người ta nhắc lại những câu Sấm của Trạng Trình đã có từ 500 năm nay:

Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh
Can qua xứ xứ động đao binh
Mã đầu Dương cước anh hùng tận
Thân, Dậu niên lai kiến thái bình.

Tạm hiểu nghĩa như sau:

Cuối năm Thìn (2012), đầu năm Tỵ (2013) bắt đầu chiến tranh. Khắp nơi đều xảy ra cảnh đao binh
Đầu năm Ngọ (2014) cuối năm Mùi (2015)
             là tận số của anh hùng
Đến năm Thân (2016) Dậu (2017) sẽ thấy được cảnh thái bình.

Cũng trong bài Sấm đó còn có mấy câu như sau:

Cửu cửu càn khôn dĩ định
Thanh minh thời tiết hoa tàn
Trực đáo xà đầu (2013), mã vĩ (2014)
Hồ binh bát vạn nhâp Trường An.

 Tạm hiểu nghĩa như sau:

Con số 9 là con số Trời Đất đã định
Đang trong tiết Thanh Minh (mùa Xuân) mà hoa tàn
Kịp đến đầu năm Rắn (Tỵ: 2013) cuối năm Ngọ (Thìn 2014)
Quân Hồ (quân Tàu) tám vạn vào Tràng An (kinh đô)

Từ năm 1945 người ta đã nhắc đến con số 9...Các năm có con số 9 là 1945, 1954, 1972, 1981, 1999, 2009 và 2016. Trong các năm nói trên thì năm 2016 mới đúng là năm có con số 9 chính xác nhất (2+1+6 = 9). Năm đó là năm Bính Thân (Thân, Dậu niên lai kiến thái bình).

Do đó, câu "Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh" phải hiểu là năm Nhâm Thìn (2012) và năm Quý Tỵ (2013) tiếp theo đó: Thân, Dậu niên lai kiến Thái Bình (Bính Thân 2016) mới là năm có con số 9 chính xác nhất và phù hợp với câu Sấm "Cửu cửu càn khôn dĩ định"

Kính thưa quý vị,

Nhìn lại tình hình Việt Nam hiện nay do Đảng Cộng Sản lãnh đạo là một đảng độc tài, thẳng tay đàn áp bóc lột nhân dân, xã hội đầy dẫy bất công tham nhũng. Bọn Cộng Sản Hà Nội đã đi vay của Trung Cộng, lương thực, súng đạn, quân trang, quân dụng để thực hiện một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn hầu áp đặt chủ nghĩa Cộng Sản độc tài, duy vật vô thần trên đất nước Việt Nam chúng ta. Chúng đã dâng đất, dâng biển, bán rừng cho Trung Cộng để trả nợ.

Chúng còn mở đường cho Tàu Cộng vào khai thác bauxit, đưa hàng giả, hàng lậu vào nước ta thao túng khắp nơi, làm kiệt quệ nền kinh tế quốc dân nước ta. Dân tộc ta, đồng bào ta vô cùng đau khổ. Chúng tôi cũng như mọi giới đồng bào trong và ngoài nước đều hy vọng một biến cố lớn làm thay đổi tình hình thế giới và Việt Nam để cứu dân tộc chúng ta khỏi vòng nô lệ Cộng Sản, hầu góp tay xây dựng hòa bình và hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam và thế giới.

Xin cám ơn và trân trọng kính chào đồng bào






Nguyễn Lý Tưởng
Cựu Dân Biểu Việt Nam Cộng Hoà/Thừa Thiên (1967-1971). Cựu tù nhân chính trị dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam, 14 năm. Chủ Tịch Hội  Đồng Lãnh Đạo  Trung Ương Đại Việt Cách Mạng Đảng tại Hải Ngoại
http://www.freevietnews.com/audio/20120105_GsNguyenLyTuong.m3u







Tập hợp nhau vì Đại Nghĩa

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng

(bấm vào đây nghe âm thanh)
http://www.freevietnews.com/audio/20120107_TsNguyenDinhThang.m3u

Hải ngoại ngày 07 tháng Giêng, 2012

Năm vừa qua là một năm cực kỳ đen tối cho dân tộc Việt Nam, với biết bao người con ưu tú của đất nước bị bắt bớ, tù đày, tra tấn, hãm hại; với thái độ bạc nhược của kẻ cầm quyền khi quốc thù Phương Bắc từng bước nuốt chửng giang sơn gấm vóc; với nỗi nhục quốc thể khi hàng trăm ngàn con dân Việt phải đi làm nô lệ, tôi đòi, nàng hầu trên khắp năm châu.

Nhưng cùng thì tắc biến.
Lịch sử sẽ phải sang trang.

Muốn vậy, trước hết người dân trong và ngoài nước, dù với hai bàn tay trắng, phải dám đứng thẳng lưng, đi thẳng người, và ngẩng đầu cao. Bạo quyền chỉ có thể ngự trị trên sự sợ hãi. Khi người dân hết sợ thì bộ áo giáp của bạo chúa sẽ tan biến đi, để lại một kẻ trần truồng, trơ trẽn.

Kế đến, người dân trong và ngoài nước phải biết tập hợp với nhau vì đại nghĩa – đó là đại nghĩa giải thoát dân tộc khỏi hoạ diệt vong. Trước vận nước, mọi người dân phải nhập cuộc. Đó là trách nhiệm. Khi cả dân tộc trở thành một đại khối, thì đấy sẽ là sức mạnh vô địch. Trên ngọn lửa đại nghĩa, thế lực của kẻ gian sẽ chảy tan như mỡ trừu.

Và quan trọng hơn cả là chí nhân. Xã hội Việt Nam ngày càng băng hoại, niềm tin giữa người và người ngày càng tiêu tán, hậu quả của chính sách chia để trị nhằm duy trì vị thế độc tôn của đảng cầm quyền. Muốn tập hợp dân tộc thành một đại khối, chúng ta phải phát huy những giá trị nhân bản trong từng hành động, qua từng ý nghĩ. Đạo đức nhân bản ấy phải đủ rộng để thu phục và quy tụ mọi người, kể cả những người còn đang kẹt ở chiến tuyến bên kia.

Năm Nhâm Thìn tôi cầu chúc đồng bào trong và ngoài nước sẽ đẩy lùi bóng tối của sự sợ hãi để cùng nhau mở đường đến ánh sáng của tự tin và hy vọng. Với chí nhân và đại nghĩa, chính chúng ta, mỗi người và mọi người, sẽ lật trang sử mới cho dân tộc.






Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng

Giám đốc điều hành Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS.
Tác giả tập sách "Thông Điệp Hy Vọng và Trách Nhiệm". 
Sáng lập viên CAMSA, Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới ở Á Châu.

http://www.freevietnews.com/audio/20120107_TsNguyenDinhThang.m3u




 




Quả là Quốc Nhục!

Bác sĩ Cấn Thị Bích Ngọc
http://www.freevietnews.com/audio/20120120_BsCanThiBichNgoc.m3u

Hải ngoại ngày 20 tháng Giêng, 2012

Kính thưa quý đồng hương hải ngoại
và đồng bào quốc nội.

Thay mặt Hội  Quốc Tế Y Sĩ Việt Nam Tự Do, chúng tôi gởi lời cầu chúc chân thành đến toàn thể quý vị, kính chúc quý vị một  năm Nhâm Thìn an khang , thịnh vượng và vinh thắng trong mọi công việc.

Thưa quý vị,
Trong lúc các quốc gia láng giềng như Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan đang vui hưởng tự do, thịnh vượng và các nước khác như Miến Điện, Bangladesh đang tiến dần đến Dân Chủ, thì dân tộc ta vẫn còn lặn ngụp trong lầm than, đau khổ vì mất nhân quyền. Nhân phẩm con người nhất là phụ nữ bị chà đạp, trẻ con vị thành niên bị bán đi làm nô lệ tình dục khắp nơi trên thế giới: Quả là Quốc Nhục !!!

Dân tộc ta vẫn tự hào mang giòng giống Lạc Hồng, con cháu Trưng Triệu, chưa bao giờ khuất phục trước ngoại xâm. Thế mà ngày nay Cộng Sản Việt Nam đã ươn hèn quỳ gối trước giặc phương Bắc, phản bội Tổ Tiên, dâng
đất, nhưọng biển.  Quê hương ta đang đứng trước hiểm họa mất nước!

Thưa quý vị,
Tự do không thể van xin mà có, tự do cũng không thể mua được. Nhưng nếu chúng ta quyết tâm tranh đấu,thì chắc chắn, một ngày không xa, Hoa Dân Chủ sẽ nở rộ khắp nơi trên quê hương Việt Nam yêu dấu.

Hội Quốc Tế Y Sĩ Việt Nam Tự Do nguyện sát cánh cùng đồng bào trong nước và đồng hương hải ngoại đấu tranh cho đến khi Việt Nam thật sự được độc lập tự do.

Trân trong kính chào quý vị.

Bác sĩ Cấn Thị Bích Ngọc
Chủ tịch Ban Chấp Hành
Hội Quốc Tế Y Sĩ Việt Nam Tự Do

http://www.freevietnews.com/audio/20120120_BsCanThiBichNgoc.m3u







Thể hiện gương Quang Trung Đại Đế!






Nhà văn Chu Tất Tiến
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_NvChuTatTien.m3u 

Hải ngoại ngày 21 tháng Giêng, 2012

Lời chúc Xuân gửi các bạn trẻ Việt Nam.

Các bạn thân mến,

Mỗi khi thấy hoa Đào, hoa Mai thi nhau đua nở, chắc các bạn lại nhớ đến một mùa Xuân đẹp nhất lịch sử của dân tộc, mùa Xuân 1789, khi Đại Đế Quang Trung lãnh đạo toàn dân nổi dậy, đuổi quân Tầu xâm lược ra khỏi bờ cõi.

Hùng hùng vĩ vĩ, từ miền Nam vượt mấy trăm cây số, qua bao núi đồi, chông gai hiểm hóc, đến tận Thăng Long thành, đánh sập toàn bộ hệ thống xâm lược của hơn 50 vạn (500,000) quân  Tầu vào đúng ngày 30 tháng Giêng năm 1789, khiến chúng rùng rùng bỏ chạy. Thây người, thây ngựa giặc xâm lăng làm nghẹt cả dòng sông Hồng và làm nước nhuộm đầy máu đỏ.

Cuộc chiến thắng vĩ đại này lại còn mang tính hùng anh hơn nữa, khi xẩy ra trước cả cuộc cách mạng lớn nhất Châu Âu, cuộc cách mạng đã đánh sập ngục Bastille tượng trưng cho chế độ quân chủ chuyên chế của Pháp vào ngày 14 tháng 7 năm 1789. Cả hai cuộc cách mạng đều cho thấy, chính nghĩa bao giờ cũng thắng hung tàn, chí nhân muôn đời vẫn làm tan cuồng bạo.

Vì thế, trong tinh thần đón đợi mùa Xuân mới, Nhâm Thìn 2012, chúng tôi, những người Việt hải ngoại, muốn gửi đến toàn thể các bạn trẻ trong nước, lời chúc Vững Chãi như Núi, Can Đảm như Bão, Hùng Dũng như Thác, để thể hiện gương Quang Trung Đại Đế, cùng đứng lên đập tan cái chế độ bạo tàn phản quốc, bán nước cho giặc Tầu này.

Cái chế độ hèn với giặc, ác với dân, cái chế độ chỉ biết dùng Công An và sức mạnh của còng số 8, của nhà tù, nhà giam khổ sai để cướp đất cướp nhà dân oan, dùng giây thừng treo cổ dân nghèo, dùng xe cẩu đập vỡ sọ dân quê, dùng tay sắt đánh vào đầu dân đến chết.

Cái chế độ này còn bạo ngược hơn trăm lần chế độ thực dân, phong kiến, tinh khôn độc ác hơn vạn lần chế độ Phát xít, vì vẫn hoành hành trong thế kỷ 21, thế kỷ văn minh tột cùng của nhân loại.

Chúc các bạn tìm thấy lại tình Người, tình Dân Tộc, nghĩa Đồng bào với Nhân Quyền được tôn trọng. Chúc các bạn làm rạng ngời tên của Hòn Ngọc Viễn Đông, của một đất nước hiên ngang bên biển Thái Bình uy vũ.

Thân mến
Chu Tất Tiến
nhà văn, nhà bình luận

http://www.freevietnews.com/audio/20120121_NvChuTatTien.m3u  











Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích
Cựu giám đốc Ban Việt Ngữ đài Á Châu Tự Do
Chủ tịch Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa K

http://www.freevietnews.com/audio/20120121_GsNguyenNgocBich.m3u

Không chế-độ độc-tài chuyên-chế nào
có thể tồn tại được mãi mãi.


Hải ngoại ngày 21 tháng Giêng, 2012

          Nhân dịp Xuân về, tôi xin nhân danh Nghị-hội Toàn-quốc Người Việt tại Hoa-kỳ kính gởi lời chào đến Quý Vị và chúc Quý Vị một năm mới thật an-khang, sức khoẻ dồi dào, làm ăn phát đạt, gia-đình thịnh vượng, con cháu sum vầy.  Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam của chúng ta được thanh-bình, hơn 80 triệu đồng-bào của chúng ta ở quê nhà được sung túc và sớm thoát được những ách nước, tai trời, để có một ngày tương-lai sáng lạng trong hoà-bình, tự-do, dân-chủ và nhân-ái.

            Tưởng lại một năm qua, thế-giới đã trông thấy biết bao biến-đổi theo một chiều hướng tích-cực dù như các cường-quốc trên thế-giới đều ít nhiều rơi vào khủng-hoảng kinh tế, đe doạ dẫn đến một sự sắp xếp lại trật-tự toàn-cầu trong một tương-lai không xa.

            Ngược lại, trong chính một số nước nhỏ, lòng dân đã quyết-đoán, đạp đổ hết nền chuyên-chính độc-tài này đến nền chuyên-chính độc-tài khác.  Ở Bắc-Phi và Trung-Đông, một nữ-cảnh-sát đạp đổ quầy bán trái cây của anh sinh-viên Bouazizi đã thúc đẩy anh đến chỗ tự-thiêu và làm bùng nổ cuộc cách mạng Hoa Lài--mà Trung-Cộng sợ đến nỗi không cho ai tìm đến chữ Hoa Lài trên Internet ở Trung-hoa lục-địa. 

Hết nhà độc-tài Ben Ali rớt ở Tunisie thì đến lượt ông Hosni Mubarak rớt đài ở Ai-cập và hiện đang phải ra trả lời trước toà án về những lệnh đàn áp ông đưa ra ở quảng-trường Tarir.  Rồi đến Muammar Kaddafi, con người ngông nghênh không coi ai ra gì, cuối cùng cũng bị phiến-quân lôi ở trong ống cống ra, giết như một con chó dại.  Ở Bahrain, nhà độc-tài cũng phải nhượng bộ, trả quyền lại cho một chính-phủ mới.  Còn ở Syria, ông Bashir al Asad, dù cho quân-đội giết dân như ngoé, cũng đang chờ ngày tàn của chế-độ.

            Mùa Xuân Ả-rập, xem như vậy là không thua gì cuộc cách mạng nhung ở Đông-Âu trong những năm cuối thập niên 1980-đầu 1990, khi cả khối Cộng-sản Liên-Xô và Đông-Âu sụp đổ.  Bất kể nguồn gốc dân-tộc hay truyền-thống tôn-giáo khác nhau, hai cuộc cách mạng vùng lớn trong vòng 20 năm qua đã chứng minh một điều: không chế-độ độc-tài chuyên-chế nào có thể tồn tại được mãi mãi.  Đến một lúc, lòng dân là ý Trời: nhà độc-tài hay chế-độ chuyên-chế đó phải sụp đổ vì nó phản lại lòng người với những ý-tưởng tốt đẹp bao giờ cũng muốn vươn tới cái Chí Thiện.

            Gần Việt-nam hơn, gương của Miến-điện là một sự phản-tỉnh ngoạn-mục.  Bằng một sự quyết-tâm không zích-zắc, không do dự, chính-quyền được xem là cùi hủi trong gần một nửa thế-kỷ bỗng thức-tỉnh, đạp đổ sự lệ-thuộc vào Trung-Cộng, trả tự do cho hơn 600 tù-nhân chính-trị, làm hoà với phiến-quân Karen sau một cuộc chiến âm ỷ suốt 62 năm, tái-lập tự do báo chí và ngôn-luận, rồi hợp-pháp-hoá sinh-hoạt chính-đảng để bà Aung San Suu Kyi có thể ra ứng cử vào mùa Xuân này, đem lại sự công-nhận và tái-lập bang-giao với Mỹ và Liên-Âu, dần trở thành một nước bình-thường trong cộng-đồng thế-giới.

            Ngần ấy biến-cố không thể không có ảnh-hưởng đến VNCS.  Vì sao?  Vì dân Việt-nam là một dân-tộc thông-minh, họ không thể không tự hỏi: Vì lý-do gì mà ta phải thua người dân Bắc-Phi hay Trung-Đông hoặc, gần hơn nữa là Miến-điện?  Điều gì đã làm cho một dân-tộc oai hùng trên 4000 năm văn-hiến mà bây giờ phải cầm đèn đỏ trên con đường đi đến dân-chủ, độc-lập và nhân-quyền thật sự, nếu đó không phải là sự bất lực của một đảng mọt dân hại nước, đảng CSVN?

            Trong năm nay, vì thế, tôi tin rằng dân VN sẽ đứng lên nắm lấy vận-mệnh đất nước vào trong tay mình và đòi lại cái quý nhất của con người, nhân-phẩm của cả một dân-tộc!

Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích
Cựu giám đốc Ban Việt Ngữ đài Á Châu Tự Do
Chủ tịch Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa K

http://www.freevietnews.com/audio/20120121_GsNguyenNgocBich.m3u








http://www.freevietnews.com/audio/20120121_NguyenDangKhoa.m3u

Ngưỡng mộ
các anh chị em trẻ ở Việt Nam
dấn thân cứu nước

Hải ngoại ngày 21.1.2012

Kính chào các ông bà, các bác,
Các cô chú và anh chị em thân mến.

Con tên là Nguyễn Đăng Khoa, và con đại diện cho tổng hội sinh viên Việt Nam tại tiểu bang Georgia tại nước Hoa Kỳ. Tổng hội sinh viên tụi con muốn tặng chúc các ông bà, cô chú, và anh chị em một mùa Tết Nguyên Đán an bình và vui vẻ.

Chúng con muốn chúc các ông bà sống lâu trăm tuổi, trẻ mãi không già, và vạn sự như ý cũng như các bác, cô và chú được sức khoẻ dồi dào và làm ăn phát tài. Đặc biệt là chúng cháu muốn gửi lời chúc các anh chị em sinh viên và tuổi trẻ được học hành tấn tới và phát triển bản thân để được có ích cho xã hội sau này.

Chúng tôi cũng muốn gởi lời ngưỡng mộ các anh chị em trẻ ở Việt Nam dấn thân biểu tình chống chế độ Việt cộng để cứu nước.

Tổng hội sinh viên Việt Nam tại tiểu bang Georgia đã được lập thành với ý định để đoàn kết tất cả những hội sinh viên ở tất cả trường đại học và trường cao đẳng trong tiểu bang. Chúng cháu đến với nhau để làm từ thiện giống như là gây quỹ cho tổ chức "Children of Vietnam" bên Việt Ngữ gọi là trẻ em của Việt Nam. Mục tiêu chính của chúng cháu là đoàn kết học sinh viên Việt Nam và làm lan rộng sự hiểu biết của những người Mỹ về truyền thống văn hoá Việt Nam.

Xin cám ơn các bác đã cho cháu Khoa một cơ hội để chia sẻ những lời chúc tết của anh chị em sinh viên ở bên tiểu bang Georgia tại Hoa Kỳ. Xin cám ơn và Chúc Mừng Năm Mới.

Nguyễn Đăng Khoa
Phó chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam
tại tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_NguyenDangKhoa.m3u


 





Tiến sĩ Lê Minh Nguyên

Đệ nhất phó chủ tịch đảng Tân Đại Việt

Tháo bỏ xiềng xích
của chế độ độc tài công an trị!

http://www.freevietnews.com/audio/20120118_TsLeMinhNguyen.m3u

Trước thềm Năm Mới 2012, năm rồng bay của dân tộc Việt Nam trong cao trào dân tộc vùng lên của thế giới, tôi Lê Minh Nguyên, xin thay mặt cho Ban Lãnh Đạo và toàn thể đảng viên của Đảng Tân Đại Việt, kính chúc tất cả quý vị và toàn thể gia quyến một Năm Mới tràn đầy sức khỏe, vui tươi, thịnh vượng và đạt được mọi điều mong muốn.

Trong niềm hy vọng năm Nhâm Thìn 2012 là năm mà dân tộc Việt Nam sẽ sánh vai cùng các dân tộc khác tháo bỏ xiềng xích của chế độ độc tài công an trị, khiếp nhược với ngoại bang nhưng bạo tàn với dân chúng. Từ việc dùng xe cần cẩu quật chết người khi cưỡng chế mặt bằng ở thôn La Dương, tỉnh Hà Đông, đến cưỡng chế đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng, cướp đất và đàn áp giáo xứ Thái Hà, bắt bà Bùi Thị Minh Hằng giam vào trại cai nghiện, giam giữ Điếu Cày dù đã mãn hạn tù v.v..

Ông Trương Tấn Sang nói rằng tham nhũng bây giờ không phải là một con sâu mà là cả bầy sâu trong chính phủ mà ông Nguyễn Tấn Dũng lãnh đạo. Ông Dũng cũng đã nói rằng từ ngày làm thủ tướng đến nay ông chưa từng kỹ luật ai. Như vậy thì rõ ràng ông là con sâu chúa, vừa xây dựng công an trị, vừa xây dựng phe nhóm trị vừa xây dựng gia đình trị.

Ngày 9/4/2010 ông Dũng với tư cách chủ tịch Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á đã tuyên bố dạy dỗ Miến Điện qua câu “Tôi với cương vị là chủ tịch ASEAN, đã chuyển tới chính phủ và nhân dân Myanmar thông điệp của ASEAN là mong muốn Myanmar triển khai có hiệu quả cái lộ trình dân chủ, vì hòa bình và hòa hợp dân tộc, tổ chức bầu cử công bằng, dân chủ, với sự tham gia của tất cả các đảng phái, qua đó để sớm ổn định và tập trung phát triển đất nước Myanmar…”. Ngày nay Miến Điện đã thay đổi còn Cộng Sản Việt Nam thì không, vì vậy kết quả tất nhiên có lẽ là một cuộc cách mạng dân chủ của toàn dân.

Ông Carl Thayer, nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam, nói rằng Trung Quốc không công nhận độc lập và chủ quyền của Việt Nam, tất cả các văn kiện quan trọng giữa hai nước, không như các quốc gia khác, ngoài các vị lãnh đạo chính phủ, còn phải có tổng bí thư hay đại diện đảng ký vào mới có giá trị. Vì vậy chúng ta thấy trong cách xưng hô với Trung Quốc, luôn luôn là “đại diện đảng, chính phủ và nhân dân hai nước”. Đảng lúc nào cũng phải đứng trước, TQ luôn dùng đảng đàn anh để khống chế đàn em chứ không xem VN là một quốc gia độc lập có chủ quyền.

Trong Thời Đại Thông Tin, kiến thức và sự thật không còn có thể bị các chính quyền độc tài muốn ngu dân để bưng bít hầu dễ cai trị được nữa. Tranh đua với các dân tộc khác trên thế giới đòi hỏi một sự khôn dân. Điều này đã thể hiện năm qua với Mùa Xuân Á Rập và năm Nhâm Thìn với Mùa Xuân Á Châu ở Miến Điện, Việt Nam, Trung Quốc v.v..

Kính chúc tất cả quý vị Một Mùa Xuân chiến thắng
cho tự do, dân chủ và phú cường.

Tiến sĩ Lê Minh Nguyên
Đệ nhất phó chủ tịch đảng Tân Đại Việt
http://www.freevietnews.com/audio/20120118_TsLeMinhNguyen.m3u



(sẽ post thêm nội dung các bài phát biểu)

Posted on 19 Jan 2012
TOP
back to Audio FreeViet INDEX
...MORE COLLECTIONS

 • CORONAVIRUS collection
 • THANK YOU VIETNAM VETERANS
 • FLAG PARADE MAY 2018
 • Candlelight Vigil July 28-2018
 • Candlelight Vigil_Spokane 2018
 • Vietnam Freedom movement
 • www.9binh.com-- Trung cộng tàn ác
 • Kỹ Thuật Biểu Tình + Biểu Ngữ
 • GIAI AO THOI SU:TS Nguyen Xuan Nghia
 • Chàng ơi, điện ngọc bơ vơ quá!
 • VIETNAMESE HERITAGE DAY 2018
 • Proclamation 4-point, Spokane, WA 2018
 • Hữu Loan: cố thi sĩ bất khuất của Nhân Văn Giai Phẩm
 • Freedom Flag Parade Spokane 5/20/2017
 • (2) VIETNAMESE HERITAGE DAY 2017
 • Slideshow: My Nation - Dat Nuoc Toi
 • Vietnamese Heritage Day 2017, Spokane
 • PROCLAMATION+Vietnamese Heritage Day 2017
 • GS Vũ Quý Kỳ: Cuộc Bầu cử Hoa Kỳ 2016
 • Trung cộng làm cá chết, biển độc
 • Cố Gs Lưu Trung Khảo: Lạc Quan, Tin Tưởng và Hy Vọng
 • PARADE + VIETNAMESE HERITAGE DAY 2016
 • PROCLAMATION 2016 --SPOKANE
 • Trần Phong Vũ: Một chế độ bạo tàn, không tim óc
 • 25 AUDIO NHẬN ĐỊNH VÀ CHÚC TẾT 2016
 • Gs Nguyễn Ngọc Bích: Chế độ đã đến ngày tàn!
 • Gs Nguyễn Lý Tưởng: Cùng tắc biến, biến tắc thông
 • Đức Giám Mục Nguyễn Văn Long: Hãy cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi!
 • Mặc Giao: Can trường cứu Nước cứu nhà!
 • Nguyễn Tầm Thường: suy niệm & cầu nguyện
 • AUDIO Hồi Ký, Bút Ký, Bình Luận
 • Chữ và Nghĩa (Đoàn Thế Ngữ)
 • 40 Năm: Lm Phan văn Lợi nghĩ gì?
 • Gs Vũ Quý Kỳ: 30/4/75 Lesson
 • GS Nguyễn Lý Tưởng: TS Roland Jacques & Quốc Ngữ
 • THƯƠNG TIẾC VIỆT DZŨNG!
 • Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện
 • Collection 2_ Sinh Hoat Ca (32)
 • Collection 1_ Sinh Hoat Ca (40)
 • 28 AUDIO Quý Tỵ 2013 từ Hoa Kỳ
 • 70 NĂM TÂN NHẠC MIỀN NAM (1930-2000)
 • Công Giáo Miền Bắc chống nhà nước VC!
 • Mãi mãi dòng thơ HOA ĐỊA NGỤC
 • Tôi Phải Sống -- Hồi ký đời tù của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ
 • Tiến sĩ Nguyễn văn Lương: HẠN CHẾ DU LỊCH & GỞI TIỀN
 • TỘI ÁC KINH KHỦNG của Đảng Cộng Sản Trung Quốc!
 • Buồm cao ghi dấu can trường
 • 4 cuốn Sách Pháp viết về 30-4-1975: Pierre Darcourt, Jean Lartéguy, Olivier Todd, Vanuxem
 • VIỆT KHANG: Lòng nào làm ngơ trước NGOẠI XÂM?
 • 33 BÀI NHẬN ĐỊNH & CHÚC TẾT ĐỒNG BÀO VIỆT NAM
 • THÁI HÀ đấu tranh quyết liệt!
 • LM Nguyễn văn Khải: giáo dân xông vào nơi hiểm nguy!
 • TS Nguyễn Xuân Nghĩa: Giờ Giải Ảo + Bên Kia Màn Khói
 • Ts Phan Văn Song: Tinh thần Đại Việt giữ nước và cứu nước
 • Ts Nguyễn Đình Thắng: Muốn thay đổi, phải hành động!


  Các Đài Phát Thanh Việt Ngữ
  hướng về Việt Nam:

  » VOA
  » BBC phát thanh từ Luân Đôn
  » RFI (Radio France Internationale)
  » RFA - Radio Free Asia
  » VERITAS - Chân Lý Á Châu
  » Đài Phật Giáo Việt Nam

  Các đài phát thanh từ Hoa Kỳ:

  » Radio Bolsa
  » Saigon Radio Hải Ngoại


  « FreeVietNews.com

 •  



    
    Services | © 2008 - 2024
  (1)