.

Translate this page:Thăm dò... cái bản thăm dò!
(by Bob Englehart)

Chạy ngoài đường rầy!
(by Dick Wright)

Đốt tiền thì ra khói!
(by Gary Varvel)

Chỉ việc chạy máy vòng vòng thôi!
(by Gary Varvel)


Chỉ việc chạy máy vòng vòng thôi!
(by Gary Varvel)

Tụi tui giúp ghi danh.
(by Gary Varvel)

Coi chừng bãi mìn...
(by Gary Varvel)

Dân Chủ kiểm duyệt thông tin
(by Gary Varvel)

Hành trang trên con Lừa.
(by Dick Wright)

Cả dòng Biden tham nhũng.
(by Dick Wright)

Tui có thăm biên giới
(by Gary Varvel)

Không sao. Con gái chuyển giới đấy!
(by A.F. Branco)

Tui có nói rồi mà...
(by A.F. Branco)

Đánh lộn với mình mới phải chứ.
(by A.F. Branco)

Có phải ông là rô-bô không?
(by Jeff Koterba)

Ông già Noel: Con muốn gì?
(by Bob Englehart)

Đảng Dân Chủ giết Tự Do...!
(by Dick Wright)

Cho con cây súng thiệt
(by Gary Varvel)

Điều chỉnh lạm phát mà thầy.
(by Christ Weyant)

Mấy ông, mấy bà... hề
(by Gary Varvel)

Chữa lạm phát
(by Bob Englehart)

Xin thề!
(by Gary Varvel)

Có thấy gì đâu?
(by Gary Varvel)

Làm ơn bán cho tui tới tháng 11...
(by Gary Varvel)

MAGA là phát-xít!
(by Michael Reagan)


More Cartoons (« older ... newer »):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26