.

Coi chừng bãi mìn...
(by Gary Varvel)

Dân Chủ kiểm duyệt thông tin
(by Gary Varvel)

Hành trang trên con Lừa.
(by Dick Wright)


Cả dòng Biden tham nhũng.
(by Dick Wright)

Tui có thăm biên giới
(by Gary Varvel)

Không sao. Con gái chuyển giới đấy!
(by A.F. Branco)

Tui có nói rồi mà...
(by A.F. Branco)

Đánh lộn với mình mới phải chứ.
(by A.F. Branco)

Có phải ông là rô-bô không?
(by Jeff Koterba)

Ông già Noel: Con muốn gì?
(by Bob Englehart)

Đảng Dân Chủ giết Tự Do...!
(by Dick Wright)

Cho con cây súng thiệt
(by Gary Varvel)

Điều chỉnh lạm phát mà thầy.
(by Christ Weyant)

Mấy ông, mấy bà... hề
(by Gary Varvel)

Chữa lạm phát
(by Bob Englehart)

Xin thề!
(by Gary Varvel)

Có thấy gì đâu?
(by Gary Varvel)

Làm ơn bán cho tui tới tháng 11...
(by Gary Varvel)

MAGA là phát-xít!
(by Michael Reagan)

Bên hồ Mar-a-Lago, ta ngồi ta câu
(by Dick Wright)

Đảng Dân Chủ từ từ biến mất
(by Dick Wright)

Làm sao nhận diện?
(by Dave Whamond)

Đảng Cộng Hoà gây ra tất cả.
(by Gary Varvel)

Chết với hay chết vì COVID?
(by Pat Cross)


More Cartoons (« older ... newer »):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25