.

Obamacare tái xuất giang hồ!
(by Bruce Beattie)


Tui làm điều gì sai?
(by Bruce Beattie)


Đất của dân là vàng của đảng
(by Ho)Bê Đê cưới nhau đe doạ người khác.
(by Mike Luckovich)


Tốt nghiệp xong... đi ăn mày.
(by Gary Varvel)


Đi tới chứ đi đâu...
(by Gary Varvel)


Mềm dẻo !
(by Gary Varvel)


Thay đổi thế này ?!!
(by Bob Gorrell)


Tay phải vay... tay trái xài
(by Bob Gorrell)


Có người ngu hơn...
(by Bob Gorrell)


Anh ở đâu ?
(by Hố)


Cờ Domino...
(by Hố)


Phát triển giống đười ươi!
(by Hố)


Luật là tao !!!
(by Ho)


Vùng cấm chuột...
(by John Sherffius)


Không được khám hậu môn!
(by Randy Bish)


Ai bảo vắt sữa là khổ?
(by Gary Varvel)


Vì ai mà ra nông nỗi
(by Steve Breen)


Tôi thích thế
(by Chip Bok)


Em chả làm gì cả...
(by Olle Johansson)


Coi chừng tui bấm nút!
(by Olle Johansson)


Đẩy em đi chơi.
(by Joep Bertrams)


Giỡn mặt tử thần
(by Cameron Cardow)


Lãnh cái búa!
(by Steve Breen)More Cartoons (« older ... newer »):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16