.

Translate this page: English French German Spanish Vietnam


Trẻ đồng xanh !!
(by Rick McKee)

Tao mày cứu, mày cứu tao
(by Dick Wright)

Phiếu MAGA thì khỏi đếm
(by Gary Varvel)

Biến đổi khí hậu gây chiến tranh
(by Bob Gorrell)


Biến đổi khí hậu gây chiến tranh
(by Bob Gorrell)

Ông độc tài quá!
(by A. F. Branco)

Mày bắn bể bong bóng tao...
(by John Darkow)

Hi-Ho Cộng Hoà Chuối!
(by Rivers)

Cám ơn các chiến sĩ
(by Dave Granlund)

Thăm dò... cái bản thăm dò!
(by Bob Englehart)

Chạy ngoài đường rầy!
(by Dick Wright)

Đốt tiền thì ra khói!
(by Gary Varvel)

Chỉ việc chạy máy vòng vòng thôi!
(by Gary Varvel)

Tụi tui giúp ghi danh.
(by Gary Varvel)

Coi chừng bãi mìn...
(by Gary Varvel)

Dân Chủ kiểm duyệt thông tin
(by Gary Varvel)

Hành trang trên con Lừa.
(by Dick Wright)

Cả dòng Biden tham nhũng.
(by Dick Wright)

Tui có thăm biên giới
(by Gary Varvel)

Không sao. Con gái chuyển giới đấy!
(by A.F. Branco)

Tui có nói rồi mà...
(by A.F. Branco)

Đánh lộn với mình mới phải chứ.
(by A.F. Branco)

Có phải ông là rô-bô không?
(by Jeff Koterba)

Ông già Noel: Con muốn gì?
(by Bob Englehart)

Đảng Dân Chủ giết Tự Do...!
(by Dick Wright)


More Cartoons (« older ...newer »):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26