.

Điều chỉnh lạm phát mà thầy.
(by Christ Weyant)

Mấy ông, mấy bà... hề
(by Gary Varvel)

Chữa lạm phát
(by Bob Englehart)


Xin thề!
(by Gary Varvel)

Có thấy gì đâu?
(by Gary Varvel)

Làm ơn bán cho tui tới tháng 11...
(by Gary Varvel)

MAGA là phát-xít!
(by Michael Reagan)

Bên hồ Mar-a-Lago, ta ngồi ta câu
(by Dick Wright)

Đảng Dân Chủ từ từ biến mất
(by Dick Wright)

Làm sao nhận diện?
(by Dave Whamond)

Đảng Cộng Hoà gây ra tất cả.
(by Gary Varvel)

Chết với hay chết vì COVID?
(by Pat Cross)

Không chích ngừa, bị đuổi việc...
(by Dave Whamond)

Tôi muốn cái này
(by Gary Varvel)

Đại ca muốn đội lốt gì?
(by Pat Cross)

Tới luôn em
(by Gary Varvel)

Vua MAGA và vua Nói Láo
(by Gary Varvel)

Hổng biết tui đang nói gì?
(by Gary Varvel)

Nổi dậy hoà bình nha các con!
(by Gary Varvel)

Cám ơn!
(by Gary Varvel)

Ước gì mình có sinh nhật
(by Gary Varvel)

Logo mới...
(by Gary Varvel)

Bidenflation nuốt hết tiền tôi
(by Gary Varvel)

Ta sắp trở lại!
(by Gary Varvel)


More Cartoons (« older ... newer »):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25