Giờ Giải Ảo với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Date: 11-Apr-2015
Bán nước cho tàu
Ghi chú: Trang này ghi lại những information mà robot tìm được từ trang video của nguoi-viet.com/nvtv-gio-giai-ao/ . Danh sách bên dưới chỉ là bảng liệt kê các đề tài của các video Giờ Giải Ảo với nhà báo Đinh Quang Anh Thái và KTG Nguyễn Xuân Nghĩa. Click link để xem video được truyền trực tiếp từ nguoi-viet TV (streaming). Ở đây không lưu trữ các video này.
Nếu không có âm thanh, đưa con chuột lên màn video, rồi un-mute (góc dưới bên trái).

Chương trình giải ảo khác của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa là: Giải Ảo Thời Sự -
do KTG Nguyễn Xuân Nghĩa livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube.

BACK to FreeVietNews HOME


2021

    before 2021

    videos hosted at Youtube...

    before 2021