Đại Lễ Phong Thánh Tử Đạo Việt Nam - Vatican 19.6.1988 (2/3)
Part 2: Đại Lễ Phong Thánh cho 117 Chân Phước Tử Đạo lên hàng Hiển Thánh, tại Quảng Trường Thánh PhêRô, Vatican, ngày 19 tháng Sáu năm 1988, do Đức Giáo Hoàng Gioan PhaoLô Đệ Nhị chủ sự.

Part 1 | Part 2 | Part 3 |


Tác giả:
Trình bày: DXT production


FreeVietNews HOME