Playing: Tranh Cử Tổng Thống tại Hoa Kỳ – Nghịch Lý và Tiền Lệ (3) - 2016-10-15


Giờ Giải Ảo với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Date: 15-Oct-2016

BACK to FreeVietNews HOME


Giải Ảo Thời Sự - KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)