Playing: Tường Thuật Tranh Cử Hoa Kỳ? Phải Biết Tiếng Lóng và Nói Tục (4) - 2016-10-22


Giờ Giải Ảo với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Date: 22-Oct-2016

BACK to FreeVietNews HOME


Giải Ảo Thời Sự - KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)