Playing: Trận thế Mỹ-Hoa – Đấu Trí Hơn Đấu Lực (1/4) - 2017-01-08


Giờ Giải Ảo với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Date: 08-Jan-2017

BACK to FreeVietNews HOME


Giải Ảo Thời Sự - KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)