Chống tham nhũng bằng cái gì?
(by Bruce Beattie)


Tận thế đến rồi thì học làm gì nữa?
(by Gary Markstein)


Mọi thứ đang hướng lên...
(by Gary Markstein)


Một mảnh tường ô nhục...
(by John Sherffius)


Không hỏi thì đừng nói...
(by Mike Luckovich)


Tuổi trẻ là rường cột!
(by Mike Thompson)


Không chết người trai khói lửa...
(by Gary Varvel)


Hãy từ từ...
(by Ken Catalino)


Em không phải là vua...
(by Ken Catalino)


Xé bức tường ấy!
(by Steve Kelley)


Ta chém nó... nó chém ta ???
(by Ken Catalino)


Cứu nguy kinh tế bằng gì?
(by Ken Catalino )


Nam mô HCM...
(by Ba Bui)


Nam mô AK...
(by Ba Bui)


yêu... như yêu mình ta vậy
(by Ba Bui)


Hoàng Sa và Trường Sa của ai ???
(by Ba Bui)


Hòa hợp hòa giải
(by BaBui)


Chuyện ngồi lê đôi mách
(by Jeff Stahler)


Thắt cái lưng
(by Marshall Ramsey)


Mời 1 ông và các bà Bin Laden
(by Robert Ariail)


Chừng nào mày về thì tao tấn công!
(by Bob Gorrell)


Kiểu mới đấy!
(by Gary Varvel)


Thắt lưng buộc bao tử!
(by Gary Varvel)


Bố lếu...
(by Ken Catalino)More Cartoons (« older ... newer »):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24