.
Cáo thành tinh lên ngôi... chủ tịt
(by Buu Chi)


Hãy từ từ nào!
(by Gary Markstein)


Nói chuyện với con nít!
(by Steve Breen)


Đóng gì cũng là đóng!
(by Ken Catalino)


Tiến lên hàng đầu...
(by Daryl Cagle)


Mày ngoại đạo nhưng việc làm hạp tụi tao lắm!
(by David Fitzsimmons)


Năm nay nghèo hơn năm ngoái
(by Scott Stantis)


Hãy tự lo lấy
(by Gary Markstein)


Mùa cảm cúm trong năm
(by John Sherffius)


Đừng nghe những gì cộng sản nói
(by William Simpson Garner)


Không bao giờ quên
(by William Simpson Garner)


Số phận công dân hạng nhì
(by William Simpson Garner)


Thất nghiệp dài dài...
(by William Simpson Garner)


Làm sao biết ai nói láo ?
(by Randy Bish)


Heo bay!
(by Randy Bish)


Không quên tên kẻ thù !
(by Randy Bish)


Tính chuyện đầu độc con nít
(by Randy Bish)


Làm sao và làm sao...
(by Randy Bish)


cộng sản gian manh
(by Bruce Beattie)


Heo cúm khác với cúm heo
(by Bruce Beattie)


Tui bị tẩy não
(by Bruce Beattie)


Lệ phí dưới gầm bàn
(by Gary Markstein)


Không làm gì cũng có thưởng
(by Gary Varvel)


Vậy là sa lầy rùi!
(by 20091018_GaryVarvel22.jpg)More Cartoons (« older ... newer »):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24