.
Người yêu "vấu" của lòng anh.
(by Steve Benson)


You liar !
(by Bac Bay)


Nguyễn Minh Triết rao bán con gái...
(by Bac Bay)


Chỉ có xe Toyota mới bị kẹt ga thôi !
(by Jeff Stahler)


Giúp tui thì tui mới đi tới được!
(by Michael Ramirez)


Tui xin đứng ở... giữa !
(by Bob Gorrell)


Muốn nói sạo phải chạy xe Toyota !
(by Bruce Beattie)


Lên mạng rất nguy hiểm
(by Bruce Beattie)


Dẹp bức tường ô nhục ấy đi !
(by Chip Bok)


Ở bên 0Tàu, Google = “kiểm duyệt”
(by Gary Markstein)


Cộng sản Tàu che khuất nẻo tương lai...
(by John Sherffius)


Mỗi ngày hy vọng càng ít đi...
(by Steve Breen)


Dùng cho dân cũng vậy thôi...
(by SteveSack)


Hòa giải... dưới dép râu!
(by BaBui)


Tui có làm gì đâu?
(by Brian Fairrington)


Đừng dòm ở hậu trường
(by Bruce Plante )


Đường còn xa... xa lắm!
(by J.D. Crowe)


Hòa bình ơi... hòa bình ơi!
(by Jeff Koterba )


Giá Tự Do ...mắc quá!!!
(by Randy Bish)


...đi về đâu?
(by Steve Sack)


Không có diệt chủng Do Thái...
(by Mike Keefe)


Mày chơi tình báo với tao hả?
(by Cameron Cardow)


Gọi BP giùm tui
(by Cameron Cardow)


Tao sẽ cho mày thổi...
(by Cameron Cardow)More Cartoons (« older ... newer »):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24