.
Tốt nghiệp xong... đi ăn mày.
(by Gary Varvel)


Bê Đê cưới nhau đe doạ người khác.
(by Mike Luckovich)


Đất của dân là vàng của đảng
(by Ho)


Tui làm điều gì sai?
(by Bruce Beattie)


Obamacare tái xuất giang hồ!
(by Bruce Beattie)


Mời di dân... tự do vào !
(by Olle Johansson)


Cây cổ thụ “Truất Phế” sẽ đè ai?
(by Pat Cross)


Coi chừng nước đá mỏng !!!
(by AF Branco)


Nhưng tui đang dẫn đầu
(by Nate Beeler)


Ước gì...
(by Gary Varvel)


Tiến tới chiến tranh lạnh mới...
(by Olle Johansson)


Thần đèn... Chiến tranh lạnh
(by Olle Johansson)


Thầy cô đòi... đại học tự do
(by Pat Cross)


Biểu Apple trả thêm tiền!
(by Nate Beeler)


Tui xin rút lui.
(by Lisa Benson)


Tại sao ai cũng ghét tui?
(by Rebel Hepper)


Làm ơn ngồi xuống giùm tao
(by Olle Johansson)


Dân chủ, Tự do ngay bây giờ!
(by Olle Johansson)


Taliban tranh đấu...
(by Olle Johansson)


Ô nhiễm mà không thay đổi...
(by Olle Johansson)


Xin bắt tay một cái...
(by Olle Johansson)


Tui phẻ rùi...
(by Steve Benson)


Tui vẫn... bên cạnh
(by Bob Gorell)


Dùng trên đầu dân...
(by Steve Sack)More Cartoons (« older ... newer »):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24