.
Tui muốn bình bình!
(by Ken Catalino)


Cấm vận... váy ngắn
(by Ken Catalino)


Gạt con nít
(by Ken Catalino)


Satan cũng cần đền thờ
(by Ken Catalino)


Không chịu nổi sự thật!
(by Ken Catalino)


Lãnh cái búa!
(by Steve Breen)


Giỡn mặt tử thần
(by Cameron Cardow)


Đẩy em đi chơi.
(by Joep Bertrams)


Coi chừng tui bấm nút!
(by Olle Johansson)


Em chả làm gì cả...
(by Olle Johansson)


Tôi thích thế
(by Chip Bok)


Vì ai mà ra nông nỗi
(by Steve Breen)


Ai bảo vắt sữa là khổ?
(by Gary Varvel)


Không được khám hậu môn!
(by Randy Bish)


Vùng cấm chuột...
(by John Sherffius)


Luật là tao !!!
(by Ho)


Phát triển giống đười ươi!
(by Hố)


Cờ Domino...
(by Hố)


Anh ở đâu ?
(by Hố)


Có người ngu hơn...
(by Bob Gorrell)


Tay phải vay... tay trái xài
(by Bob Gorrell)


Thay đổi thế này ?!!
(by Bob Gorrell)


Mềm dẻo !
(by Gary Varvel)


Đi tới chứ đi đâu...
(by Gary Varvel)More Cartoons (« older ... newer »):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24