.
Tụi tui xài giùm cho.
(by Bob Gorrell)


Tới thiên đường ông thủ tướng ơi!!!
(by Etcetera)


Mỹ Cứu nguy kinh tế Việt Nam
(by Etcetera)


Vietcong Terrorism
(by Etcetera)


Ai chịu trách nhiệm cái này?
(by Etcetera)


Độc đảng !!!
(by Etcetera)


Không có gì!!
(by Etcetera)


Bác Hù là người Tàu?
(by ViVi)


Bác Hù trong hang Pác Pó
(by ViVi)


Tui cũng zậy!
(by Gary Varvel)


Đem theo nhiều lon...
(by Mike Luckovich)


Tăng giá thuốc lá rất có hại!?!?
(by LarryWright)


Tập thể dục với "bác" Kim
(by Randy Bish)


Đại hội đảng ta !!!
(by Etcetera)


Bản chất “bác” Hồ
(by ViVi)


Pác Hù ôm pác Mao
(by ViVi)


Nói chuyện nguyên tử
(by Steve Breen)


Thảo luận nguyên tử
(by Gary Markstein)


Bỏ hút
(by Steve Breen)


Kế hoạch 10 năm
(by Chris Britt)


Tiến lên chủ nghĩa xã hội !
(by Etcetera)


Tao mua mày!
(by Gary Brookins)


Như có bác Hù trong thùng phuy đậy nắp
(by báo Văn Nghệ)


Đảng cướp của nhân dân
(by Babui)More Cartoons (« older ... newer »):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24