.

Nỗi đau của tui
(by Gary Varvel)


Nghị quyết của LHQ vào sọt rác
(by Gary Varvel)


Tổng tư lệnh biểu tui chờ
(by Gary Varvel)


Núi nợ cứ cao lên mãi!
(by Gary Varvel)


Bố Mẹ giành chơi Beatle
(by Gary Varvel)


Nhờ Nga với Tàu cộng giúp đỡ
(by John Sherffius)


Ta là vua...
(by Ken Catalino)


Nước Tàu cộng ở đâu?
(by Michael Ramirez)


Ai được lãnh giải Nobel?
(by Michael Ramirez)


Anh đi về đâu...
(by Michael Ramirez)


Tông tông đi vắng !
(by Michael Ramirez)


Thả con tôm bắt con tép
(by Steve Benson)


Khoét to cái lỗ
(by William Simpson Garner)


Mặt nào cũng thua
(by William Simpson Garner)


Chống ma túy là thứ yếu
(by William Simpson Garner)


Phi công cũng phải tắt máy laptop...
(by Gary Markstein)


Theo tử vi thì phải làm sao?
(by Gary Markstein)


Người ta đồn rằng...
(by Chip Bok)


Đối phó với đệ tứ quyền
(by Gary Varvel)


Phù thủy Iran ngầu quá!
(by Ken Catalino)


Không phải ô nhiễm mà là phung phí
(by Michael Ramirez)


Tui chế tạo đủ thứ
(by Michael Ramirez)


Phi công cũng phải tắt game...
(by Steve Kelley)


Lính chết không quan trọng!?!?
(by Steve Kelley)More Cartoons (« older ... newer »):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24