.
Chuyện dài... truất phế
(by Gary Varvel)

Truất phế tại zì...
(by Bob Gorell)

101 cách truất phế...
(by Gary Varvel)

Đời ta có đảng.
(by Gary Varvel)

Cầu cho tổng thống... Amen,
(by Gary Varvel)

Vắt bò sắt... ra sữa
(by Gary Varvel)

Tuy hai mà ...một
(by Gary Varvel)

Ai mà bầu cho người nói láo
(by A. F. Branco)

Không có ai đánh bại ông Trump
(by Tom Stiglich)

Vi khuẩn giết người...
(by Pat Cross)

Sợ thấy mẹ !
(by Michael Ramirez)

Chọn một liều thuốc...
(by Pat Cross)

Ý kiến bỏ sọt rác
(by Pat Cross)

Làm ruộng cũng dễ thôi
(by Al Goodwyn)

Có tiền "mua phiếu"...
(by Steve Breen)

Nông dân McBloomberg ra đồng
(by A. F. Branco)

Tui sẽ không rờ lung tung
(by Dave Granlund)

Phải chận đứng vi khuẩn Bernie
(by Robert Ariail)

Ảo tưởng và thực tế
(by Bob Gorrell)

Đồ cộng sản !
(by A. F. Branco)

Ổng hét vào lỗ tai nữa
(by Pat Cross)

Tiếng sáo ma thuật của Bernie
(by Mike Lester)

Có tiền mua phiếu... cũng thua
(by A. F. Branco)

Đổi xe kịp thời.
(by Dave Granlund)


More Cartoons (« older ... newer »):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24