Translate this page: English French German Spanish Vietnam

Vua Bò Khô Bị Thu Hồi

WASHINGTON, 21 Tháng 3 năm 2018 - Cơ Quan Kiểm Soát An Toàn Thực Phẩm thuộc Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ công bố trong một thông cáo báo chí ngày 21 tháng Ba, 2018, rằng nhà sản xuất California Jerky Factory, Inc, một cơ sở ở South El Monte, California, đang ra lệnh thu hồi 1238 pounds các sản phẩm thịt bò khô.

Các gói thịt bò khô được sản xuất và đóng gói trong những ngày 4,5 tháng 12-2017, 2-tháng Giêng- 2018, 24 tháng Giêng -2018 đang bị thu hồi. Lý do bị thu hồi vì có sự sai phạm trong quy trình sản xuất.

Danh sách sản phẩm:

* 3-oz. packages containing, “Beef Jerky Store Beef Jerky Original Crispy,” with “EXP” dates of 120418, 120518 and 010219.

* 6-oz. packages containing, “Beef Jerky Store Beef Jerky Original Crispy,” with “EXP” dates of 120418, 120518 and 010219.

* 3-oz. packages containing, “Beef Jerky Store Beef Jerky Teriyaki,” with “EXP” dates of 120418, 120518 and 010219.

*6-oz. packages containing, “Beef Jerky Store Beef Jerky Teriyaki,” with “EXP” dates of 120418, 120518 and 010219.

* 1.5-oz. packages containing, “California Jerky Factory Crispy Beef Jerky Original,” with “EXP” dates of 120418, 120518 and 010219.

* 3-oz. packages containing, “California Jerky Factory Crispy Beef Jerky Original,”  with “EXP” dates of 120418, 120518 and 010219.

* 7-oz. packages containing, “California Jerky Factory Crispy Beef Jerky Original,” with “EXP” dates of 120418, 120518 and 010219.

* 1.5-oz. packages containing, “California Jerky Factory Crispy Beef Jerky Teriyaki,” with “EXP” dates of 120418, 120518 and 010219.

* 3-oz. packages containing, “California Jerky Factory Crispy Beef Jerky Teriyaki,” with “EXP” dates of 120418, 120518 and 010219.

* 7-oz. packages containing, “California Jerky Factory Crispy Beef Jerky Teriyaki,” with “EXP” dates of 120418, 120518 and 010219.

* 10-lb. packages containing, “Eurasia DELIGHT Beef Jerky Du Du Bo Kho,” with “EXP” date 012419.

* 10-lb. packages containing, “Vua Kho Bo Beef Jerky Du Du Bo Kho,” with “EXP” date 012419.

* 10-lb. packages containing, “Vua Kho Bo Beef Jerky Lemon Grass,” with “EXP” date 012419.

Xem hình nhãn gói sản phẩm tại đây:  [View Labels (PDF Only)]

Các sản phẩm này được phân phối đến các cửa hàng bán lẻ tại các tiểu bang California, Hawaii, Nevada và bán qua Internet. Chưa có báo cáo có ai bị trúng độc do sản phẩm này. Ai bị phản ứng do sản phẩm này, nên đến gặp bác sĩ. Khách tiêu thụ đã mua nên liệng bỏ hoặc đem trả lấy tiền lại.

Giới tiêu thụ và báo giới có thể đặt câu hỏi với Nghia Pham (Ben), chủ nhân của California Jerky Factory, Inc., tại số điện thoại (626) 417-8486.

Consumers and media with questions about the recall can contact Nghia Pham (Ben), Owner, California Jerky Factory, Inc. at (626) 417-8486.

Về vấn đề An Toàn Thực Phẩm xin liên lạc với:
USDA Meat and Poultry - 1-888-MPHotline - (1-888-674-6854), tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha, từ 10 a.m. to 6 p.m. (Eastern Time) Thứ Hai đến Thứ Sáu.

source:
https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/recalls-and-public-health-alerts/recall-case-archive/archive/2018/recall-025-2018-release
» more Cartoon Collections


» more Cartoon Collections