Translate this page: English French German Spanish Vietnam

Cá Trê Việt Nam Bị Thu Hồi
WASHINGTON, Feb. 22, 2019 – Ngày 22 tháng Hai – 2019, Cơ Quan Kiểm Soát An Toàn Thực Phẩm thuộc Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ thông báo lệnh thu hồi khoảng 27,956 pounds cá trê thịt vàng nhập cảng từ Việt Nam qua công ty phân phối thực phẩm TV Food LLC.
 
Hình nhãn và gói sản phẩm liệt kê như sau:
 


Danh sách sản phẩm bị thu hồi có nhãn in trên gói như sau:

• 14-oz. vacuum-packed trays containing "Golden Boy, FROZEN FISH CA DONG CA TRE DONG" and "Packed By: MAI SAO Seafood Co., LTD." printed on the label.

• 14-oz. vacuum-packed trays containing "Golden Boy, FROZEN FISH STEAK CA TRE CAT KHUC" and "Packed By: MAI SAO Seafood Co., LTD." printed on the label.

• 12-oz. vacuum-packed trays containing "Golden Boy, FROZEN FISH CA DONG CA TRE DONG LAM SACH KHONG DAU” and “Packed By: MAI SAO Seafood Co., LTD." printed on the label.

• 2 Fish/Bag Sold by weight vacuum-packed trays containing "Golden Boy, FROZEN FISH CA DONG CA TRE VANG LAM SACH KHONG DAU” and “Packed By: MAI SAO Seafood Co., LTD." printed on the label.

• 3 Fish/Bag, Sold by Weight vacuum-packed trays containing "Golden Boy, FROZEN FISH CA DONG CA TRE VANG” and “Packed By: MAI SAO Seafood Co., LTD." printed on the label.

• 2-lbs. vacuum-packed trays containing "Golden Boy" yellow catfish

Lý do thu hồi là: sản phẩm này không đi qua thể thức kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi được nhập cảng vào Hoa Kỳ. Sản phẩm này được vận chuyển trực tiếp đến cơ sở phân phối ở Chicago và nhiều nơi khác trên nước Mỹ. Chưa có báo cáo nào về thiệt hại do sản phẩm này gây ra. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Cơ Quan Kiểm Soát An Toàn Thực Phẩm là nếu ai bị thiệt hại do sản phẩm gây ra, nên liên lạc ngay với bác sĩ. Cơ Quan cũng nhắc nhở giới tiêu thụ nên kiểm soát tủ lạnh để xem mình có mua sản phẩm này, và không nên sử dụng mà hãy đem trả lại ở nơi đã bán ra.

Giới tiêu thụ và báo chí có thể đặt câu hỏi với Fanny Chen, chủ nhân của TV Food LLC., điện thoại (510) 878-7906, để biết thêm chi tiết. Giới tiêu thụ có thể tìm hiểu thêm về an toàn thực phẩm tại đây: AskKaren.gov

Bản tin nguyên thủy của Cơ Quan Kiểm Soát An Toàn Thực Phẩm thuộc Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ:

https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/recalls-and-public-health-alerts/recall-case-archive/archive/2019/recall-018-2019-release
» more Cartoon Collections


» more Cartoon Collections