Translate this page: English French German Spanish Vietnam

Vietti Foods Thu Hồi Hot Dog Chili Sauce

Công ty Thực Phẩm Vietti Foods ra lệnh thu hồi 200 thùng Nước Sốt Cay để ăn với Hot Dog (Hot Dog Chili Sauce). Kiện hàng mang số UPC 0 71846 95242 6, LOT # P642 M1217 70026. Lệnh thu hồi này được ban ra vì lý do dán nhãn nhầm, có thể trong lon chứa nước chấm hoành thánh gà thay vì nước sốt cay để ăn với Hot Dog. Những ai bị dị ứng với trứng gà và bột mì, ăn phải thức ăn này có thể nguy hại đến tánh  mạng.Những lon nước sốt cay "Southgate Hot Dog Sauce"  đã được phân phối tới 7 cửa hàng trên 13 tiểu bang bao gồm Alabama, Ohio, South Carolina, Wisconsin, Texas, Tennessee, Pennsylvania, Indiana, Oklahoma, Mississippi, Florida và Georgia, qua các cửa hàng bán lẻ.

Sản phẩm là những lon 15 ounce có ghi mã dưới đít lon P642 M1217 70026. Chưa có báo cáo nào cho biết ai đã bị ảnh hưởng gì.

Ai đã mua sản pẩm này, nên đem trả lại. Thắc mắc gì xin gọi điện thoại cho công ty ở số  1-615-244-7864, thứ Hai đến thứ Sáu từ 8am đến 5pm CST.

source:
https://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm601788.htm?utm_campaign=Vietti%20Foods%20Issues%20
Allergy%20Alert%20on%20Undeclared%20Wheat%20and%20
Eggs%20in%20Southgate%20Hot%20Dog%20
Chili%20Sauce&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
» more Cartoon Collections


» more Cartoon Collections