Translate this page: English French German Spanish Vietnam

Butterball, LLC Thu Hồi Các Sản Phẩm Thịt Gà Tây Vì Có Thể Bị Ô Nhiễm

WASHINGTON, ngày 13 tháng 10 năm 2021 – Cơ Quan Kiểm Tra An Toàn Thực Phẩm (FSIS) vừa công bố rằng, công ty Butterball, LLC, có văn phòng ở Mount Olive, NC, đang thu hồi khoảng 14.107 pound thịt gà tây xay có thể bị nhiễm trùng vì có lẫn lộn trong thịt xay những miếng nylon màu xanh lẫn lộn trong thịt xay.

Sản phẩm thịt gà tây xay được sản xuất vào ngày 28 tháng 9 năm 2021. Các sản phẩm liệt kê sau đây đang bị thu hồi:

 *   2,5 lb. khay có chứa thịt gà tây mang nhãn hiệu “farm to family BUTTERBALL all natural Ground Turkey” có mã số 50211271, sản phẩm đông lạnh hoặc bán ra ngày 10/18/2021 và dấu thời gian được ghi trên nhãn từ 2123 đến 2302.

 *  3-lb. khay mang nhãn hiệu “Kroger GROUND TURKEY” với mã số 50211271, được bán ra hoặc đông lạnh ngày 17/10/2021 và dấu thời gian ghi trên nhãn từ 2314 đến 2351.

Các sản phẩm phải thu hồi có mã số “EST. P-7345” bên trong dấu kiểm định của USDA. Các mặt hàng này đã được phân phối các điểm bán lẻ trên toàn quốc.

Cơ Quan Kiểm Tra An Toàn Thực Phẩm (FSIS) nhận được lời khiếu nại của người tiêu thụ vì họ đã khám phá những miếng nylon lẫn lộn trong thịt gà tây xây, có mã số 7345.

Chưa có phúc trình về tai hại do tiêu thụ các sản phẩm này. Nếu có ai gặp khó khăn do sản phẩm này, nên liên lạc với bác sĩ.

Cơ Quan Kiểm Tra An Toàn Thực Phẩm (FSIS) e ngại có người còn để sản phẩm này trong tủ đông lạnh. Ai đã mua những sản phẩm này không nên ăn mà hãy đem trả lại nơi đã bán ra. FSIS thường xuyên theo dõi việc thu hồi và kiểm tra xem công ty có thông báo cho khách hàng và những bước tiếp theo giải quyết vấn đề. Danh sách các sản phẩm bị thu hồi được liệt kê ở đây: www.fsis.usda.gov/recalls.

Ai có thắc mắc xin liên lạc với Butterball, điện thoại số (800) 288-8372. Báo chí có thể tìm gặp Christa Leupen, trưởng phòng Ngoại Giao, điện thoại (919) 255-7598.

Xin đọc bản tin đầy đủ (tiếng Anh) trên Website của Cơ Quan Kiểm Tra An Toàn Thực Phẩm (FSIS) của bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ:

https://www.fsis.usda.gov/recalls-alerts/butterball-llc-recalls-ground-turkey-products-due-possible-foreign-matter

 
» more Cartoon Collections


» more Cartoon Collections