Translate this page: English French German Spanish Vietnam

Thịt Nguội, Chả Lụa,... Bị Thu Hồi

Dec.23.2020 - Cơ sở CLS Gourmet CL Saigon Food Company ở Philadelphia, PA đang thu hồi khoảng 128,841 pounds sản phẩm thịt đủ loại bởi lý do là không đi qua cuộc kiểm phẩm của Cơ Quan Kiểm Tra và An Toàn Thực Phẩm của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ.

Các sản phẩm thịt sống và thịt chín, nhiều loại khác nhau được sản xuất và phân phối trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 4 năm 2020 đến ngày 5 tháng 12 năm 2020. Các sản phẩm sau đây sẽ bị thu hồi: [có nhãn như hình ở đây (format PDF)]

 • 15-oz., poly casing package of raw “Chả Sống, Sài gòn UNCOOKED PORK ROLL WITH FLAVORED FISH SAUCE.” The product includes “KEEP FROZEN” on the label.
 • 15-oz., poly casing package of raw “Nem Nướng, Sài gòn UNCOOKED CURED PORK ROLL WITH FLAVORED FISH SAUCE.” The product includes “KEEP REFRIGERATED” on the label.
 • 15-oz. and 30-oz., poly casing packages of fully cooked “Sài gòn CHẢ LỤA ĐẶC BIỆT SỐ 1, COOKED PORK ROLL FLAVORED WITH ANCHOVY FLAVORED FISH SAUCE.” The product includes “KEEP REFRIGERATED'' on the label.
 • 30-oz., poly casing package of fully cooked “Sài gòn CHẢ LỤA ĐẶC BIỆT SỐ 1, COOKED PORK ROLL FLAVORED WITH ANCHOVY FLAVORED FISH SAUCE.” The product includes “PREVIOUSLY HANDLED FROZEN FOR YOUR PROTECTION. REFREEZE OR KEEP REFRIGERATED.” on the label.
 • 15-oz. and 30-oz., poly casing packages of fully cooked “Sài gòn CHẢ HUẾ ĐẶC BIỆT, COOKED PORK ROLL FLAVORED WITH ANCHOVY FLAVORED FISH SAUCE.” The product includes “KEEP REFRIGERATED” on the label.
 • 15-oz. and 30-oz., poly casing packages of fully cooked “Sài gòn CHẢ HUẾ ĐẶC BIỆT, COOKED PORK ROLL FLAVORED WITH ANCHOVY FLAVORED FISH SAUCE.” The product includes “PREVIOUSLY HANDLED FROZEN FOR YOUR PROTECTION. REFREEZE OR KEEP REFRIGERATED.” on the label.
 • 15-oz. and 30-oz., poly casing packages of fully cooked “THIT NGUỘI, Sài gòn, COOKED PORK FLAVORED WITH FISH SAUCE.” The product includes “KEEP REFRIGERATED'' on the label.
 • 15-oz. and 30-oz., poly casing packages of fully cooked “PATÉ Sài gòn, PATE PASTE WITH PORK & PORK LIVER.” The product includes “KEEP REFRIGERATED” on the label.
 • 15-oz., saran wrap package of fully cooked “Sài gòn CHẢ CHIÊN, FRY PORK ROLL FLAVORED WITH ANCHOVY FLAVORED FISH SAUCE.” The product includes
  “KEEP FROZEN” on the label.
 • 15-oz., poly casing package, fully cooked “Sài gòn CHẢ BÌ, COOKED PORK ROLL & PORK SKIN FLAVORED WITH ANCHOVY FLAVORED FISH SAUCE.” The product includes “KEEP REFRIGERATED” on the label.

Các sản phẩm bị thu hồi mang mã số "Est. 8776" trong nhãn kiểm phẩm của Cơ Quan Kiểm Phẩm. Những sản phẩm đã được phân phối đến các cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc. Sản phẩm được khám phá ở tiệm bán lẻ do sự kiểm tra của nhân viên kiểm phẩm.

Cơ quan kiểm phẩm đề nghị giới tiêu thụ nên đem sản phẩm trả lại ở nơi đã bán ra.

Đọc thêm bản tin tiếng Anh của Cơ Quan Kiểm Phẩm của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ, ở đây:

https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/recalls-and-public-health-alerts/recall-case-archive/archive/2020/recall-031-2020-release

 

 

 
» more Cartoon Collections


» more Cartoon Collections