Translate this page: English French German Spanish Vietnam

Xúc Xích Heo và Bò Bị Thu Hồi

source:
https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/recalls-and-public-health-alerts/recall-case-archive/archive/2017/recall-101-2017-exp

Ngày 27 tháng Chín-2017, công ty America New York RI Wang Food Group ở New York ra lệnh thu hồi khoảng 63,823 pounds các loại xúc xích heo và bò, loại đã được nung nóng nhưng chưa chín hoàn toàn. Cơ quan Kiểm Soát Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ cho biết lý do bị thu hồi là vì không ghi rõ trên nhãn về những chất có thể gây dị ứng. Sự thu hồi được gọi thêm 9850 pounds cũng là xúc xích heo và bò được nung nóng nhưng chưa nấu chín hoàn toàn, được sản xuất trong khoảng thời gian từ 5
tháng Giêng- 2016 đến 29- tháng Sáu, 2017. Sau đây là danh sách các lô hàng bị thu hồi:

25-lb. institutional pack of “Beef Balls,” with the following lot codes and package dates:
lot code “0418272” and package date “4/3/2017.”
lot code “1117011” and package date “12/22/2016.”
lot code “1117033” and package date “11/30/2016.”
lot code “1117048” and package date “11/15/2016.”
25-lb. institutional pack of “Beef Tendon Balls,” with the following lot codes and package dates:
lot code “0618185” and package date “6/29/2017.”
lot code “0618209” and package date “6/5/2017.”
lot code “0618212” and package date “6/2/2017.”
lot code “0618213” and package date “6/1/2017.”
lot code “0518229” and package date “5/16/2017.”
lot code “0518244” and package date “5/1/2017.”
lot code “0418247” and package date “4/28/2017.”
lot code “0418271” and package date “4/4/2017.”
lot code “0418272” and package date “4/3/2017.”
lot code “0318306” and package date “3/2/2017.”
lot code “0318307” and package date “3/1/2017.”
lot code “0218315” and package date “2/21/2017.”
lot code “0118339” and package date “1/26/2017.”
lot code “0118340” and package date “1/25/2017.”
lot code “0118360” and package date “1/6/2017.”
lot code “0118361” and package date “1/5/2017.”
lot code “1217010” and package date “12/23/2016.”
lot code “1217011” and package date “12/22/2016.”
lot code “1117033” and package date “11/30/2016.”
lot code “1117034” and package date “11/29/2016.”
lot code “1117048” and package date “11/15/2016.”
lot code “1117049” and package date “11/14/2016.”
lot code “1017069” and package date “10/25/2016.”
lot code “1017089” and package date “10/5/2016.”
lot code “1017090” and package date “10/4/2016.”
lot code “0917117” and package date “9/7/2016.”
lot code “0817125” and package date “8/30/2016.”
lot code “0807145” and package date “8/10/2016.”
lot code “0717181” and package date “7/6/2016.”
lot code “0717185” and package date “7/1/2016.”
lot code “0617199” and package date “6/17/2016.”
lot code “0417263” and package date “4/12/2016.”
lot code “0317297” and package date “3/9/2016.”
lot code “0317298” and package date “3/8/2016.”
lot code “0217313” and package date “2/22/2016.”
lot code “0217331” and package date “2/4/2016.”
lot code “0217332” and package date “2/3/2016.”
lot code “0117341” and package date “1/25/2016.”
lot code “0117345” and package date “1/21/2016.”
lot code “0117355” and package date “1/11/2016.”
lot code “0117358” and package date “1/8/2016.”
25-lb. institutional pack of “Pork Patty Balls,” with the following lot codes and package dates:
lot code “0618199” and package date “6/15/2017.”
lot code “0518228” and package date “5/17/2017.”
lot code “0717159” and package date “7/27/2016.”Hai tuần trước đó, công ty America New York RI Wang Food Group đã cho thu hồi 53,973 pound sản phẩm này.

Tháng trước đó, Cơ Quan Kiểm Phẩm Canada cũng phát giác vấn đề tương tự. Chưa có báo cáo thiệt hại nhân mạng.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với USDA Meat and Poultry Hotline 1-888-MPHotline (1-888-674-6854), nói tiếng Anh và Spanish, từ 10 a.m. to 6 p.m. (Eastern Time) Thứ Hai đến Thứ Sáu.
» more Cartoon Collections


» more Cartoon Collections