Translate this page: English French German Spanish Vietnam

Cá Trê Việt Nam Bị Thu Hồi

Washington -Aug.12.2019 -- Hôm 12 tháng Tám, 2019 vừa qua, Cơ Quan Kiểm Soát Thực Phẩm thuộc Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ lại cho tái phổ biến tin tức về việc Cá Trê Vàng Việt Nam bị thu hồi.

Bản tin lần này ghi ngày 29 tháng Năm, 2019, do công ty xuất nhập cảng J Deluca Fish Company Inc, dưới danh nghĩa Nautilus Seafood, có văn phòng ở tiểu bang California, Hoa Kỳ, vừa ra lệnh thu hồi 69,590 pounds cá trê đông lạnh nhập cảng từ Việt Nam, vì không qua thủ tục tái kiểm phẩm, trước khi được nhập cảng vào Hoa Kỳ.

Sản phẩm Cá Trê Vàng được đóng gói và đông lạnh ở Việt Nam ghi nhiều ngày khác nhau trong khoảng Tháng Tám 2018 đến Tháng Giêng 2019. Xem hình niêm yết tại đây:   [View labels (PDF only)].

Sản phẩm này đã được phân phối đến nhiều nơi trên nước Mỹ. Cơ Quan Kiểm Phẩm của Hoa Kỳ khám phá việc này trong khi kiểm tra các sản phẩm nhập cảng, hôm 22 tháng Năm, năm 2019.

Chưa có báo cáo gì về tai hại do sản phẩm này gây ra. Nếu có ai gặp trở ngại gì khi tiêu  thụ sản phẩm này, hãy liên lạc với bác sĩ. Những ai đã mua nên xem trong tủ lạnh có còn sản phẩm này, nên bỏ đi hoặc đem trả lại nơi đã bán ra.

Xin xem thêm chi tiết ở bản tin của Bộ Nông Nghiệp:

https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/recalls-and-public-health-alerts/recall-case-archive/archive/2019/recall-061-2019-release

 

 

 
» more Cartoon Collections


» more Cartoon Collections