Translate this page: English French German Spanish Vietnam

Cá Trê Vàng Việt Nam Bị Thu Hồi

Washington, May 15, 2019 -- Cơ quan Kiểm Soát Thực Phẩm của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ công bố rằng Công ty Crab House Trading Corp, có văn phòng ở Los Angeles, California, ra lệnh thu hồi khoảng 49,000 pound Cá Trê Đông Lạnh, nhập cảng từ Việt Nam. Lý do sản phẩm này không đi qua thủ tục kiểm phẩm của Hoa Kỳ. Hình ảnh bao bì của sản phẩm bị thu hồi lưu trữ ở đây:

https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/4da8815f-1c72-448c-96e2-75c113ea8c1b/052-2019-labels.pdf?MOD=AJPERES

 

- Sản phẩm có trọng lượng khác nhau, rút không khí, đông lạnh cá trê vàng, ghi trên nhãn TRIPLE PEARL ĐẦU SẠCH SẠCH VÀNG CÁ SẠCH CA TRE VANG LAM SACH - CAT DAU,  và thời hạn ghi nên bán trước ngày 20210203 hoặc 20201225 hoặc chẳng ghi ngày nào trên nhãn. Sản phẩm này được phân phối đến các cửa hàng bán sỉ và lẻ ở tiểu bang California. Trong lúc theo dõi các hoạt động phân phối thực phẩm, cơ quan Kiểm Soát Thực Phẩm Hoa Kỳ đã khám phá vấn đề này. 

Chưa có phúc trình nào về thiệt hại do sản phẩm này gây ra. Nếu có ai tác hại bởi sản phẩm, hãy liên lạc ngay với bác sĩ.

Cơ quan Kiểm Soát Thực Phẩm của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ nhắc nhở quý vị xem lại trong tủ lạnh nếu đã mua sản phẩm này thì hãy bỏ đi hoặc đem trả lại cho cửa hàng đã bán ra.

Cơ quan Kiểm Soát Thực Phẩm thường xuyên theo dõi tình trạng các cửa tiệm có thu hồi và thông báo cho khách hàng về việc thu hồi và không bày bán sản phẩm này trong cửa hàng. Các sản phẩm bị thu hồi có niêm yết tại website của Bộ Nông Nghiệp:

www.fsis.usda.gov/recalls

Báo chí và giới tiêu thụ có thể liên lạc với Jose Benitez, nhân viên đại diện của công ty Crab House Trading Corp, điện thoại (213) 627-6398.

Giới tiêu thụ có thể tìm hiểu thêm tại website: AskKaren.gov

Bản tin nguyên thủy của Cơ Quan Kiểm Soát Thực Phẩm của Bộ Nông Nghiệp:

https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/recalls-and-public-health-alerts/recall-case-archive/archive/2019/recall-052-2019-release

 

 
» more Cartoon Collections


» more Cartoon Collections