Translate this page: English French German Spanish Vietnam

Thu Hồi Thịt Heo Thịt Bò
WASHINGTON, July 14, 2018 -- Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ ra thông cáo báo chí cho biết công ty The Beautiful Pig, Inc.,  Longview, Washington, đang ra lệnh thu hồi vì các sản phẩm thịt heo và thịt bò, tung ra thị trường không đúng quy định kiểm phẩm của Cơ Quan Kiểm Soát An Toàn Thực Phẩm.
 
https://freevietnews.com/cnr/data/upimages/beautiful_pig.jpg
 
Các sản phẩm được sản xuất trong khoảng thời gian từ June.02.2018 đến July.08.2018 được liệt kê ở đây: here.  [View Labels (PDF only)]
 
Sản phẩm không ghi rõ số lô hàng, ngày hết hạn,... đang được bản lẻ tại tiểu bang Oregon và Washington. Một nguồn thông tin độc lập đã khám phá và thông báo cho Cơ Quan Kiểm Soát An Toàn Thực Phẩm. Chưa có thêm chi tiết về hậu quả do thực phẩm này gây ra. 
 
source:
https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/recalls-and-public-health-alerts/recall-case-archive/archive/2018/recall-061-2018-release
 
 
 
 » more Cartoon Collections


» more Cartoon Collections