Playing: Việt Nam bên bờ ảo vọng

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 15-Jan-2019
  1. Anh Quốc vất vả
  2. Việt Nam bên bờ ảo vọng

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)