Playing: Israel dựa lưng nỗi chết

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 08-May-2018
  1. Trừng phạt chế độ Iran
  2. Israel dựa lưng nỗi chết

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)