Playing: Tập Cận Bình lại hứa hẹn cải cách

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 31-Dec-2018
  1. Tập Cận Bình lại hứa hẹn cải cách
  2. Mâu thuẫn của lãnh đạo Việt Nam!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)