Playing: Tranh chấp Nhật Nga về lãnh thổ phương Bắc

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 23-Jan-2019
  1. Đối lập tại Venezuela đã kết tụ
  2. Tranh chấp Nhật Nga về lãnh thổ phương Bắc

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)