Playing: Nam Thái Bình Dương dàn trận ngăn Trung Cộng

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 10-Jul-2018
  1. Nam Thái Bình Dương dàn trận ngăn Trung Cộng
  2. Ba Lan giữa hai làn sóng ngược

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)