Playing: Trận đấu Mỹ-Hoa

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 07-May-2018
  1. Karl Marx, Tiên tri trật chìa!
  2. Trận đấu Mỹ-Hoa

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)