Playing: Trọng Thủy giữa chúng ta

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 26-Apr-2018
  1. Trọng Thủy giữa chúng ta
  2. Tai hại của Viện trợ Mỹ

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)