Playing: Cục Tình báo Quốc phòng Mỹ báo động về Trung Cộng

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 16-Jan-2019
  1. Cục Tình báo Quốc phòng Mỹ báo động về Trung Cộng
  2. Giải phẫu cỗ máy kinh tế của Trung Cộng

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)