Playing: Jerusalem (Phần 2): Hậu quả khi Hoa Kỳ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 06-Dec-2017
  1. Jerusalem (Phần 1): Israel chọn Jerusalem làm thủ đô
  2. Jerusalem (Phần 2): Hậu quả khi Hoa Kỳ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)