Playing: Cải Tổ Thuế Khóa Của Trump

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 03-Apr-2018
  1. Nhiệm kỳ cuối của Putin
  2. Cải Tổ Thuế Khóa Của Trump

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)